Nhân Vật Ma Quái Trong Thánh Tông Di Thảo Và Truyền Kì Mạn Lục (2): Thế Giới Nhân Vật Ma Quái Trong Hai Tác Phẩm

--- Bài mới hơn ---

 • Bất Ngờ: Mặt Nạ Sầu Riêng Dưỡng Da Tại Nhà
 • Dự Báo Nhân Mã Tháng 9/2019
 • Dự Báo Nhân Mã Tháng 9/2020
 • Tháng 9 Của Nhân Mã (22/11
 • Dự Báo Nhân Mã Tháng 12/2020
 • 2.1. Khảo sát, thống kê, phân loại nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảoTruyền kì mạn lục

  2.1.1. Khảo sát

  Trong Thánh Tông di thảo có 4/19 truyện có sự xuất hiện của nhân vật ma quái, chiếm 21%. Cụ thể:

  Bảng 1. Bảng các truyện có sự xuất hiện của nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo

  (*): Những nhân vật ma quái xuất hiện với số lượng lớn, không đếm được.

  Trong Truyền kì mạn lục có 11/20 truyện có sự xuất hiện của nhân vật ma quái, chiếm 55%. Cụ thể:

  Bảng 2. Bảng các truyện có sự xuất hiện của nhân vật ma quái trong Truyền kì mạn lục

  Như vậy, trong cả hai tập truyện khảo sát có 15/39 truyện có sự xuất hiện của nhân vật ma quái, chiếm 38,5%. Sự xuất hiện với tần số lớn như vậy chứng tỏ nhân vật ma quái là một trong những loại nhân vật đặc trưng của thể truyền kì. Tuy nhiên, tỉ lệ này không như nhau trong hai tập truyện: ở Thánh Tông di thảo sự xuất hiện của ma quái ít hơn hẳn so với Truyền kì mạn lục. Ở Thánh Tông di thảo số truyện có sự xuất hiện của ma quái chỉ là 21% trong khi đó tỉ lệ này ở Truyền kì mạn lục là 55%.

  2.1.2. Phân loại 2.1.2.1. Phân loại theo loại ma quái:

  Như đã đề cập ở trên, trong thực tế tác phẩm, ma quái tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như hồn ma, quỷ, yêu quái, yêu tinh … Sự phân loại của chúng tôi căn cứ vào nội hàm đã đề cập đến trong mục 1.2.1. Vì thế, đôi khi sự phân loại trong luận văn không trùng khít với khái niệm mà các tác giả đã sử dụng.

  Khái niệm ma, được các tác giả truyền kì sử dụng nhiều nhất dùng chung cho cả người lẫn vật. Chẳng hạn, giống tinh chuột ( Chuyện tinh chuột) cũng được gọi là ma. Ở đây, chúng tôi xếp vào nhóm yêu quái do tinh của loài vật biến hóa mà thành.

  Tương tự là khái niệm yêu quái. Phàm tất cả những hồn ma hay vật kì lạ gây hại cho con người các tác giả đều gọi là yêu quái. Ở đây, khi phân loại chúng tôi căn cứ vào nguồn gốc của các loại yêu quái mà phân vào hai nhóm ma, hồn ma (có nguồn gốc từ người chết) và yêu tinh, yêu quái (do vật lâu năm hóa thành).

  Ma quái vốn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, không có một ranh giới rõ ràng cho mỗi khái niệm này nên sự phân loại chỉ mang tính tương đối. Chúng tôi tạm chia nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục thành 3 nhóm như trên. Nhóm I là loại nhân vật ma quái do hồn người chết hóa thành. Tuy số lượng không nhiều nhưng đây là nhóm nhân vật được tác giả dụng công xây dựng nhất và giữ vai trò quan trọng trong việc thể hiện tư tưởng, quan niệm của tác giả về con người, cuộc sống. Theo khảo sát của chúng tôi, nhóm nhân vật này chỉ có ở Truyền kì mạn lục, không thấy xuất hiện ở Thánh Tông di thảo. Trong 19 thiên của Thánh Tông di thảo có hai truyện có sự xuất hiện của linh hồn con người sau khi chết. Đấy là những người hoặc ” thờ cha mẹ không phạm lỗi gì”, “thờ anh như cha nuôi cháu như con” (anh em Nguyễn Sinh – Chuyện hai thần hiếu đễ), hoặc ” là người có trí và trung” (nhân vật tướng quân trong Người trần ở thủy phủ). Vì vậy, sau khi chết hoặc trở thành thần được ” ngàn thu khói hương, muôn năm cúng tế“, hoặc được làm Đại tướng quân làm chủ một vùng. Như vậy, họ không thành ma quái mà trở thành thần linh. Phải chăng Thánh Tông di thảo được viết nhằm đề cao con người và giáo huấn dân chúng theo quan điểm Nho giáo đang thắng thế và thịnh hành nên không có sự xuất hiện của nhân vật ma quái là hồn ma của con người?

  Nhóm II là những nhân vật ma quái ở dưới âm phủ. Diêm Vương là người đứng đầu dưới âm ti, cai quản âm phủ. Quỷ sứ là quân lính của Diêm Vương có nhiệm vụ đi bắt giải các hồn ma hay yêu quái. Chúng quỷ là oan hồn người chết chưa tiêu tan, hiện lên báo thù. Nhóm nhân vật ma quái này này tuy là đặc trưng cho thế giới nhân vật ma quái nhưng không được chú trọng khắc họa bởi thường không giữ vai trò quan trọng trong cốt truyện.

  2.1.2.2. Phân loại theo tính cá thể của nhân vật:

  Nhân vật mang tính cá thể, là những nhân vật riêng biệt, cụ thể, có thể xác định được bằng những yếu tố như: từ chỉ số lượng cụ thể (một, hai…), tên riêng, đại từ chỉ trỏ (này, ấy…), từ xưng hô (danh từ, đại từ).

  Tên riêng là tên đặt cho từng cá thể sự vật, chỉ sự vật đúng với phạm trù của cá thể được gọi bằng tên riêng đó. Đây là cách mang lại cho nhân vật tính xác định cao nhất và thường chỉ một cá thể nhân vật. Tên riêng có thể là họ và tên thông thường như Ngư Nương, Nhị Khanh, Liễu Nhu Nương, Đào Hồng Nương…, có thể là họ hoặc tên kèm theo chức tước, học vị theo cách gọi của người xưa như Bách hộ họ Thôi, xử sĩ họ Hồ, tú tài họ Viên

  Đại từ nhân xưng thường dùng trong truyền kì là ta, nàng, chàng, thiếp, ngài… Bên cạnh đó, các danh từ thân tộc, danh từ chỉ nghề nghiệp được dùng để xưng hô. Phương thức xác định này cũng dùng để chỉ một cá thể nhân vật.

  Dùng biểu thức miêu tả là cách ghép các thành tố phụ (là biện pháp miêu tả) vào một tên chung, nhờ các thành tố phụ mà tách được sự vật cần nói đến ra khỏi các sự vật khác cùng loại với chúng. Các biểu thức miêu tả có thể được dùng để chiếu vật cá thể, một số cá thể hoặc chiếu vật tập hợp (loại).

  Nhân vật không mang tính cá thể là những nhân vật thường xuất hiện trong cùng một tập thể, không có tính riêng biệt, cụ thể, xác định. Chúng thường xuất hiện dưới dạng một nhóm, một tập hợp: ” sáu bảy trăm lính đầu trâu” ( Chuyện cây gạo), ” hàng trăm giống ma quái” ( Chuyện gã Trà Đồng giáng sinh), ” mấy vạn quỷ Dạ Xoa” ( Chuyện chức phán sự đền Tản Viên) và thường được gọi bằng những tên gọi chung như đàn quỷ, bọn quỷ, bọn ma quỷ, chúng quỷ. Những nhân vật ma quái này không đóng vai trò quan trọng, không phải là nhân vật chính mà chỉ xuất hiện để thực hiện một chức năng nào đó.

  2.1.2.3. Phân loại theo vai trò của nhân vật đối với cốt truyện và nội dung tác phẩm:

  Dựa vào vai trò của nhân vật đối với cốt truyện và nội dung tác phẩm, nhân vật ma quái được chia thành hai loại: nhân vật chính và nhân vật phụ.

  Đa số các nhân vật mang tính cá thể xác định đều là nhân vật chính hoặc nhân vật phụ hàng thứ hai. Những nhân vật này giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển cốt truyện cũng như việc thể hiện nội dung, tư tưởng tác phẩm. Mốt số ít nhân vật mang tính xác định là nhân vật phụ hàng thứ ba như bức tượng thị nữ ( Chuyện cây gạo), những hồn hoa họ Vi, họ Lý… ( Chuyện kì ngộ ở trại Tây).

  Loại nhân vật phụ hàng thứ ba thường là những nhân vật mang tính chất tập thể thuộc nhóm II. Đặc điểm chung của loại nhân vật này đều là Quỷ (chúng quỷ, quỷ sứ, quỷ Dạ Xoa). Chúng là nhân vật phụ góp phần dựng nên một thế giới khác thế giới của con người: thế giới dưới mặt đất (địa ngục hoặc thủy phủ). Đôi khi chúng cũng góp phần dựng nên một thế giới kì ảo ngay chính trên trần thế để những nhân vật ma quái là nhân vật chính xuất hiện như các hồn hoa họ Vi, họ Lý, họ Mai… trong Chuyện kì ngộ ở trại Tây.

  Diêm Vương và quỷ sứ là những nhân vật chức năng, thực hiện những nhiệm vụ mà tâm thức dân gian đã quy định. Quỷ sứ là quân lính của Diêm Vương, chuyên đi bắt người giải về âm phủ. Diêm Vương là người cai quản âm phủ và xét xử các linh hồn khi chết: người có công đức thì được làm quan hay thác sinh vào nhà có phúc, kẻ làm điều ác thì bị trừng bị đích đáng.

  Tổng hợp lại chúng ta có bảng thống kê và phân loại nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục () như sau:

  Ghi chú: dấu (X) – nhân vật mang tính chất được nêu ở tiêu đề cột

  2.2. Đặc điểm của nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục

  2.2.1. Con đường trở thành ma quái

  Nhìn vào bảng phân loại trên có thể thấy nhân vật ma quái trong hai tập truyện có nguồn gốc rất phong phú từ thần, Phật đến con người và cả đồ vật, con vật, cây cối.

  2.2.1.1. Thần, Phật không minh trở thành ma quái

  Quan niệm này xuất phát từ hệ tư tưởng chính thống bấy giờ. Nếu như trong buổi đầu của nền quốc gia độc lập (thời Lý, Trần), Phật giáo và các nhà sư giữ vai trò quan trọng trong triều đình cũng như trong dân gian thì đến cuối đời Trần đầu thời Lê, Nho giáo dần dần chiếm vị trí độc tôn trong tổ chức nhà nước và tư tưởng chính thống, tất cả các tôn giáo khác đều bị Nho giáo cho là dị đoan. Nhà nước cũng phân loại và sắc phong cho các thần được thờ cúng ở đền, miếu. Còn những thần do dân tự thờ đều bị coi là mê tín. Các tác giả Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục đều là các nhà nho, thấm nhuần tư tưởng Khổng Mạnh nên dễ hiểu tại sao lại có một nhóm nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục có nguồn gốc từ những vị thần, Phật do dân gian tự thờ cúng.

  2.2.1.2. Tinh vật lâu ngày thành yêu

  Trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục có rất nhiều nhân vật ma quái có nguồn gốc từ vật. Điều này có cơ sở từ thuyết vạn vật hữu linh vốn ăn sâu trong tâm thức người phương Đông, lại được bồi đắp bởi trí tưởng tượng, sáng tạo của các tác giả truyền kì. Trong quan niệm của họ, ” lâu ngày thành yêu, vật nào cũng thế” (Lời bàn Chuyện tinh chuột, Chuyện một giấc mộng).

  Trong thế giới truyền kì, những đồ vật tưởng như vô tri vô giác như bức tượng, chuông, đàn cũng có yêu khí. Vua Thánh Tông ngủ đêm bên hồ Trúc Bạch mộng thấy hai người con gái xinh đẹp đội một phong thư đến kêu oan. Đến khi giải được oan tích thì mới nhận ra hai người con gái ấy là ” khí vàng và ngọc lâu ngày thành yêu “. Bức tượng con hầu ôm cây hồ cầm bằng đất bên cạnh linh cữu người chết cũng có khả năng biến hóa thành người thật và đồ vật thật để tăng thêm tính người sống cho hồn ma Nhị Khanh (có thị nữ theo hầu, có đàn để giải niềm u uất).

  2.2.1.3. Hồn người chết không tan hóa thành ma quỷ

  Nhân vật ma quái có nguồn gốc từ hồn người chết chiếm số lượng đông đảo nhất trong thế giới ma quái ở Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục. Những nhân vật có nguồn gốc từ hồn người chết chủ yếu là ma và quỷ.

  Đám ma quỷ ở Ô Tôn ( Chuyện gã Trà Đồng giáng sinh), Thị Nghi – yêu quái ở Xương Giang, Nhị Khanh, Trình Trung Ngộ – yêu quái trên cây gạo, Long Thúc, Long Quý – yêu quái trong nhà Nhược Chân cũng đều là hồn người chết cả.

  2.2.2. Nguyên nhân trở thành nhân vật ma quái 2.2.2.1. Kêu oan

  Con người, loài vật, đồ vật có điều oan ức mà chưa được giải thì linh hồn chúng vẫn vương vất trên dương gian, có cơ hội thì hiện về giải tỏa oan tình. Kim chung và Ngọc tỳ bà là những nhạc khí được vua Cao Tông yêu quý, bị lấy trộm rồi sợ mắc tội đem chôn ở bờ hồ, bên trên trồng một cây anh đào cho mất dấu tích đi. Những nhạc khí ấy không cam tâm chôn mãi nơi hồ nước, uổng phí tài năng nên khí vàng và ngọc phải đi kêu oan. Gặp dịp Thánh Tông đi duyệt binh ngủ lại bên hồ nên tinh khí của hai vật này trước thì hóa ra tiếng khóc than thảm thiết trong cơn mưa u ám làm nhà vua phải chú ý và động lòng thương xót, sau biến thành hai người con gái đẹp đến dâng thư kêu oan. Loại nhân vật ma quái này là yêu nhưng không hại người mà chỉ cốt hóa giải niềm oan ức.

  2.2.2.2. Báo oán

  Ngược lại với nhóm nhân vật ma quái đi kêu oan là những nhân vật làm ma quái để báo oán. Hoặc bởi chết oan ức, hoặc bởi oán nặng thù sâu nên những linh hồn này không chịu đầu thai mà hóa thành yêu quái gây hại cho con người.

  Đám ma quái trên cửa Hải Khẩu muốn dìm thuyền của Dương Thiên Tích đều là những oan hồn gây oán với ông thuở nghèo nàn, sau bị ông ” nhất nhất báo phục” nên ” sự thù hận đã sâu cay lắm“. Thật hiếm có đoạn miêu tả cảnh báo thù lại “khí thế” như trong Chuyện gã Trà Đồng giáng sinh. Đám ma quỷ đông đảo (hàng trăm giống ma quái), sự căm hận của chúng làm cửa biển ” gió nam nổi dậy ầm ầm, từng đợt sóng gợn lên như núi“, lũ quỷ hò reo, ” kẻ vít cuối thuyền, kẻ leo đầu thuyền, thuyền tròng trành mấy lần suýt ập xuống“. Nhưng cũng chính vì lũ ma quỷ này lúc sống đều gây oán ” sống đã phạm vào điển chương” nên Đạo nhân mới dùng lời phải trái mà trấn áp được. Nghe Đạo nhân hứa ” sẽ tâu lên Thượng Đế, tẩy oan hồn đi cho” chúng quỷ đều ” sung sướng nhảy nhót rồi tan giã đi cả “.

  Tuy nhiên, hồn ma người khi sống và chết nhiều oan ức, thì không dễ hóa giải như vậy. Hồn ma Thị Nghi ( Chuyện yêu quái ở Xương Giang) cả lúc sống và chết đều phải chịu nhiều đau khổ, oan khuất. Nhà nghèo, để có tiền làm ma cho chồng, mẹ cô phải bán cô cho nhà phú thương họ Phạm. Lớn lên, vì có nhan sắc, nàng được họ Phạm yêu mến, người vợ biết việc ấy, bèn mượn cớ khác đánh Thị Nghi đến chết. Hỡi ôi, người con gái ấy nào có tội tình gì mà phải chịu nhiều oan khuất đến vậy? Chính vì thế mà hồn ma Thị Nghi mới hưng yêu tác quái ” người có vai vế thì bị dâm sát, người có tiền của thì bị bóc lột “. Đấy chính là cách phản ứng lại cái chết oan uổng của mình. Việc tiếp cận, nói dối Hoàng ban đầu cũng cốt để nhờ Hoàng vớt bộ xương mình bị dân làng đào mả, vứt xuống sông mà thôi.

  2.2.2.3. Tham dục

  Đó mới chỉ là sự ham mê của ngon vật lạ và hậu quả chúng gây ra cũng chưa phải là quá lớn, chỉ là vài con gà, con cá, vài khúc mía. Sự ham mê sắc đẹp, luyến ái mới gây tác hại ghê gớm. Thần Thuồng luồng ( Chuyện đối tụng ở Long cung) vì ham mê sắc đẹp của Dương thị mà bắt cóc vợ người, chia rẽ vợ chồng người ta, lại còn đổ oan cho chồng người. Tiếng là thần nhưng việc làm lại là của yêu quái. Cho nên ranh giới thần – yêu không phải lúc nào cũng rõ ràng.

  Nữ yêu tinh trong Chuyện yêu nữ châu Mai lại không phải loại ma quái ham mê sắc dục nhưng xét cho đến cùng mọi hành động của nhân vật này cũng chỉ vì một chữ tình. Việc hóa thành người con gái đẹp lưu lại trong nhà hát cốt để chờ đợi người chồng xưa. Đến lúc gặp nhau rồi thì cảm tạ chủ nhà hát, dắt tay nhau cùng đi. Ở đây, khao khát yêu đương, hạnh phúc lứa đôi của nhân vật ma quái không phải với bất kì đối tượng nào mà chỉ hướng đến một đối tượng duy nhất dù là cách trở sông hồ, dù là kiếp trước với kiếp này.

  Như vậy, nguyên nhân và con đường trở thành ma quái của các nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục rất phong phú, không nhân vật nào giống nhân vật nào nhưng tất cả đều có nội tình, oan khuất, không phải sự ngẫu nhiên. Các tác giả truyền kì gửi gắm nhiều quan niệm về con người, về cái chết khi giải thích nguyên nhân và con đường trở thành ma quái của các nhân vật này.

  2.2.3. Ngoại hình 2.2.3.1. Nhóm nhân vật có ngoại hình cố định

  Diêm Vương, Đức vua dưới âm phủ cũng không được miêu tả chi tiết. Vua thường ngồi trên điện và chỉ xuất hiện thông qua lời phán, lời sai truyền. Chuyện Lý tướng quân ghi lại cả một phiên xét xử những hồn ma mới xuống âm phủ cũng chỉ ghi lại vẻn vẹn một câu về Diêm Vương ” Trên điện có một vị vua, bên cạnh những người áo sắt mũ đồng tay cầm phủ việt đồng mác, dàn ra hàng lối đứng chầu chực rất là nghiêm túc “. Chỉ miêu tả qua một hai chi tiết nhưng nhân vật này vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của người “cầm cân nảy mực”, đứng đầu chốn âm ti địa ngục.

  Các nhân vật thuộc nhóm này đều là những nhân vật phụ trong truyện. Có lẽ vì thế tác giả không cần dụng công miêu tả nhiều.

  2.2.3.2. Nhóm nhân vật có ngoại hình biến hóa, không cố định

  Một trong những tiêu chí để xếp nhân vật vào nhân vật ma quái chính là sự biến hóa đủ hình đủ kiểu: từ vật biến thành người, từ người hóa ra vật, biến huyễn đủ mọi hình thù kì quái.

  Đây là xu hướng biến hóa phổ biến nhất của nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục. Một số nhân vật ma quái giả hình người để làm việc mờ ám. Con chuột ( Chuyện tinh chuột) biến thành người học trò để gian dâm với vợ anh ta. Nó biến hóa giỏi đến nỗi ” ngoài mặt đã giống nhau mà trong mình những chỗ kín, nốt ruồi đen đỏ lại càng giống nhau y hệt“. Cho nên cả triều đình, quan tỉnh, họ hàng, hàng xóm không nhận ra đã đành, đến bố mẹ và vợ – những người thân thiết, ruột thịt nhất – cũng không phân biệt được ” rõ ràng một người mà thành hai, hai người mà như một“. Chẳng trách người vợ chăn gối đến nửa năm mà vẫn đinh ninh là chồng mình. Sau phải mượn đến kiếm khí của Đổng Thiên Vương mới khiến nó hiện nguyên hình là ” một con chuột ngũ sắc, râu trắng như tuyết, bốn chân huyền đề, nặng chừng ba mươi cân “.

  Một đặc điểm chung trong sự biến hóa về ngoại hình nhân vật ma quái là thường hóa thành người hoặc vạm vỡ tuấn tú, hoặc xinh đẹp tuyệt trần. Thần Thuồng luồng ( Chuyện đối tụng ở Long cung) xuất hiện dưới hình dạng ” một người đàn ông thân thể vạm vỡ, mũ đỏ, mặt đen“. Cáo và vượn ( Chuyện bữa tiệc đêm ở Đà Giang) hóa thành tú tài và xử sĩ chẳng những hình dánh thanh nhã mà nói năng nhọn sắc khiến Quý Ly chịu thua. Nếu ma quái biến thành nữ giới thì tất cả đều là tuyệt sắc giai nhân làm mê đắm lòng người: Trung Ngộ là một ” chàng trai đẹp” mà nhìn thấy hồn ma Nhị Khanh ( Chuyện cây gạo) cũng phải cho là ” giai nhân tuyệt sắc” mà mang ” một mối tình u uất trong lòng“; hồn ma Thị Nghi ( Chuyện yêu quái ở Xương Giang) biến huyễn đủ vẻ nhưng lần nào cũng là những cô gái xinh đẹp ” hoặc nhập vào chị ả buôn tương, hoặc ốp vào cô hàng bán rượu” mới có thể dâm sát người vai vế, bóc lột kẻ có tiền của. Để quyến rũ Hoàng, thị cũng hiện lên là ” một người con gái tuổi mười bảy, mười tám ” khiến Hoàng buông lời đùa cợt.

  Tinh khí loài vật khi hiện lên hình người cũng đều mang dáng dấp giai nhân. Khí yêu của chuông vàng và tỳ bà hiện lên là ” hai người con gái xinh đẹp“. Vẻ đẹp kiều diễm của hồn hoa Đào Hồng Nương, Liễu Nhu Nương được Hà Nhân khen là ” tột bậc, có thể xứng đáng một câu thơ cổ: mỹ nhân nhan sắc đẹp như hoa “. Những hồn ma cây lí, cây mai, cây kim tiền, thạch lựu… cũng đều là mỹ nhân cả.

  Yêu nữ ở Châu Mai lại có khả năng biến thành nhiều hình quái gở. Nhưng phổ biến nhất vẫn là ” biến thành gái đẹp, hoặc nhẹ như Phi Yến, hoặc béo tốt như Dương Phi“. Nhưng vẻ đẹp của yêu nữ này chỉ để thu hút sự chú ý cốt tìm ra chồng cũ chứ không phải để quyến rũ, mê hoặc đàn ông. Vẻ đẹp của yêu nữ trong lần xuất hiện sau được tác giả miêu tả tỉ mỉ ” người con gái đẹp tuyệt trần, mắt long lanh như nước mùa thu, môi đỏ như son vẽ, tóc mây mặt hoa, cười nói duyên dáng “. Thật như đang miêu tả một giai nhân chứ không phải một yêu tinh vậy.

  Như vậy, loại nhân vật ma quái có hai hình dạng chính: quái dị, gớm ghiếc hoặc xinh đẹp, khôi ngô. Đấy chính là đặc trưng và bản chất của ma quái: bề ngoài thì xinh đẹp, quyến rũ nhưng bên trong là quái dị, tai họa.

  2.2.4. Suy nghĩ, tính cách 2.2.4.1. Suy nghĩ

  Nhân vật trong văn học trung đại Việt Nam, đặc biệt là văn học trước thế kỉ XVIII chưa được chú ý miêu tả tâm lí, suy nghĩ. Nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy. Hơn nữa, nhân vật ma quái thực chất đều không phải con người thực sự để có tâm lí, suy nghĩ. Chúng hoặc là người chết, hoặc là tinh khí của loài vật, đồ vật – vốn là những vật không có thật hoặc vô tri vô giác. Bước vào thế giới truyền kì, trở thành nhân vật văn học, người chết, cây, hoa, cáo, vượn… cũng có thể đi lại nói năng nhưng vẫn ít có suy nghĩ. Suy nghĩ của nhân vật ma quái thoảng hoặc nếu có thì cũng chỉ được nhắc đến thoáng qua trong tác phẩm.

  Về hình thức, suy nghĩ của nhân vật ma quái ít khi là lời độc thoại nội tâm mà thường thể hiện thông qua lời nói. Như đám quỷ trong Người trần ở thủy phủ bàn nhau: ” Vẻn vẹn có một khối thịt sống, sao cho dính mép bọn ta hằng trăm đứa. Chi bằng khênh về thủy phủ dâng lên tướng dinh lấy thưởng, chẳng nên ư?” Đôi khi lời nói của nhân vật ma quái lại thể hiện đánh giá, suy nghĩ về con người, về cuộc sống. Đây là suy nghĩ của yêu nữ Châu Mai về khách làng chơi tìm đến nhà hát: ” rặt một phường ngoài mặt như ngọc vàng mà trong lòng thì như bông nát“. Hay như suy nghĩ của giống cáo trong rừng sâu về tầng lớp võ nhân bây giờ ” bụng không bác vật như Trương Hoa, mắt không cao kiến như Ôn Kiệu, vậy chắc không việc gì mà sợ“. Lời nói của nhân vật ma quái thể hiện rõ sự khinh bỉ với những đối tượng được nhắc đến. Đào, Liễu ( Chuyện kì ngộ ở trại Tây) trước khi thác hóa cũng biết khuyên Hà Nhân ” chăm chỉ bút nghiên, ghép liễu thành công, xem hoa thỏa nguyện“. Tuy nhiên, những suy nghĩ như thế này trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục không nhiều.

  2.2.4.2. Tính cách

  Một số nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục bắt đầu được chú ý khắc họa về tính cách tuy chưa hoàn toàn rõ nét. Điểm đặc biệt là tất cả các nhân vật ma quái bắt đầu được khắc họa về tính cách này đều là những nhân vật nữ. Đa phần đấy đều là những người phụ nữ chủ động, mạnh bạo, có tính cách khá quyết liệt. Những nhân vật nữ ma quái trong hai tập truyện đều chủ động tìm đến tình yêu, hạnh phúc của mình. Hạnh phúc đó có thể là người chồng, người tình xưa ( Chuyện yêu nữ châu Mai, Chuyện nghiệp oan của Đào thị), có thể là mối duyên mới ( Chuyện cây gạo, Chuyện kì ngộ ở trại Tây, Chuyện yêu quái ở Xương Giang…). Yêu nữ Châu Mai lưu lại trần gian bao nhiêu năm, dẫu kinh sợ thanh gươm trừ yêu của Đổng Thiên Vương, dẫu phải ” ẩn trong cỏ rậm ven đầm” rồi chịu ở trong nhà hát nhuốc nhơ tất cả chỉ để gặp lại người chồng xưa. Cho nên ở nhân vật này không chỉ có sự chủ động đến với tình yêu mà còn có cả sự thủy chung, son sắt, nghĩa tình. Tính cách mạnh mẽ, cương quyết cũng từ sự thủy chung này mà ra. Là yêu quái nhưng Ngư Nương lại là một nhân vật rất tình nghĩa: chờ chồng thủy chung, đến lúc ra đi lấy một đôi ngọc bích và mười lạng vàng đưa cho chủ nhà đền ơn phiếu mẫu. Trên cái hành trình tìm kiếm dài lê thê, tủi hờn vì cô đơn, lạnh lẽo ấy, cái mà yêu nữ một mực gìn giữ là tấm lòng thủy chung và sự trong trắng của mình. Tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của nàng cũng là để bảo vệ phẩm giá. Điều đọng lại của thiên truyện chính là hình ảnh một người đàn bà sống chết với tình yêu của mình. Nếu tình yêu trong Truyền kì mạn lục hấp dẫn bằng những cốt truyện sâu sắc, những mối tình li kì và cả những đắm đuối ân ái thì Thánh Tông di thảo lại hấp dẫn bằng cái điều bản chất, thiêng liêng nhất mà mọi mối tình trên đời đều cần có, đó là tình yêu sâu sắc, bền đẹp, thủy chung.

  Khác với nữ yêu tinh trong Thánh Tông di thảo, nhân vật nữ ma quái trong Truyền kì mạn lục đều tìm đến tình yêu, hạnh phúc ở những chàng trai không quen biết, đa số đều là những người vùng khác đi ngang qua địa phận của yêu quái (trừ hồn ma Đào Hàn Than lôi kéo Vô Kỷ – người tình cũ). Nhị Khanh ( Chuyện cây gạo), Liễu, Đào ( Chuyện kì ngộ ở trại Tây), Thị Nghi ( Chuyện yêu quái ở Xương Giang) mỗi người một cách khác nhau nhưng đều có kế hoạch từng bước gây sự chú ý và tìm cách quyến rũ các đối tượng. Có phải ngẫu nhiên chăng mà trên đường đi vào chợ Trung Ngộ ” hay gặp một người con gái xinh đẹp từ Đông thôn đi ra“? Thấy Trung Ngộ muốn kiếm lời khêu gợi thì nói với con hầu đêm nay sẽ lên chơi cầu Liễu Khê, gẩy đàn, than thở thiếu kẻ tri âm, đấy chính là tạo cơ hội cho Trung Ngộ có lí do gặp gỡ. Ngay trong cuộc chuyện trò đầu tiên, Nhị Khanh đã không ngần ngại bày tỏ mong muốn hoan lạc ân ái. Tính cách của nhân vật này rất phù hợp với suy nghĩ, quan điểm của nàng về cuộc đời, nhân sinh. Vì tính cách mạnh mẽ, quyết liệt ấy nên Nhị Khanh quyết bám đuổi Trung Ngộ đến cùng. Khi phát hiện ra sự thật, Trung Ngộ sợ hãi đến ” tất tả nhảy choàng qua“, Nhị Khanh vẫn thường qua lại ” có lúc đứng trên bãi sông gọi eo éo, có lúc đến bên cửa sổ nói thì thào” cho đến khi Trung Ngộ ôm quan tài nàng mà chết, cả hai tự do quấn quít bên nhau. Khát vọng tự do yêu đương bị cấm cản đã tạo thành phản ứng quyết liệt của đôi tình nhân ma này. Người ta thấy đôi trai gái ” dắt tay nhau đi đôi“, để ” thân thể lõa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn “, ngang nhiên, công khai ngay nơi cửa chùa.

  Tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của Thị Nghi – yêu quái ở Xương Giang lại được biểu hiện một cách khác. Bởi phải chết đau đớn, oan ức, hồn ma Thị Nghi hiện về tác oai tác quái, dâm sát kẻ có vai vế, bóc lột người có tiền của. Bị dân làng tán xương vứt xuống sông, ả lại hiện thành một người con gái xinh đẹp nói dối Hoàng – một người lạ đi ngang qua vùng – để chàng vớt hài cốt, lại còn táng cẩn thận ở bên sông. Sợ đạo sĩ phát hiện, bị lộ tẩy thân phận, nàng giả vờ cả giận, lấy gậy đập vỡ chai thuốc, mắng vị đạo sĩ. Trúng bùa, Thị Nghi phải chết lần nữa. Nhưng ả vẫn tìm cách thoát được và trả thù Hoàng: kiện chàng dưới Minh ti. Tính cách quyết liệt báo oán của Thị Nghi có phần giống Hàn Than nhưng có phần tàn nhẫn hơn bởi Hàn Than đầu thai để trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mình còn Thị Nghi mưu hại người có ơn sâu, lại kết thành vợ chồng với ả. Cho nên, qua tính cách của nhân vật, có thể kết luận tính cách “yêu quái” ở Thị Nghi đậm hơn ở Nhị Khanh, Hàn Than; tính cách của Nhị Khanh, Hàn Than mang tính người hơn. Vì thế, truyện cũng mang tính nhân văn, nhân bản hơn.

  Như vậy, trong Truyền kì mạn lục, một số nhân vật ma quái đã có nét tính cách riêng, tuy nhiên đó vẫn chỉ là một vài nét miêu tả “điểm xuyết” chưa thể coi là những tính cách văn học thật sự.

  2.2.5. Hành động 2.2.5.1. Hưng yêu tác quái

  Như vậy, dù ít hay nhiều tất cả các nhân vật ma quái đều gây tai họa, thiệt hại cho con người. Cho nên từ “yêu quái” không chỉ dùng như danh từ mà còn được dùng như tính từ để chỉ sự độc ác, hại người.

  2.2.5.2. Che giấu hành tung

  Một khi chân tướng sắp bị lộ các nhân vật ma quái thường tìm mọi cách trấn áp. Sợ vị đạo sĩ đến xem bệnh cho Hoàng phát hiện ta thân phận của mình, Thị Nghi mắng đuổi đạo sĩ, đánh động vào tình nghĩa vợ chồng để Hoàng không tin theo ” Anh chàng huyễn thuật này ở đâu đến đây ly gián vợ chồng ta, chia rẽ nhà cửa ta“. Trường hợp tương tự, khi bị Quý Ly nghi ngờ thì hai tú tài và xử sĩ do vượn và cáo hóa thành liền giả vờ cả giận cho rằng Quý Ly ghen người hiền, ghét người tài làm ông ta phải ” đổi nét mặt để xin lỗi “.

  2.2.5.3. Hoan lạc ái ân

  Hành động của nhân vật ma quái được các tác giả Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục miêu tả tỉ mỉ hấp dẫn nhất lại là những cuộc hoan lạc ái ân giữa một bên là nhân vật ma quái, một bên là con người.

  Không dừng lại ở chuyện tình giữa người và ma, Nguyễn Dữ còn miêu tả cuộc tình của hai hồn ma với nhau. Trình Trung Ngộ, không cưỡng lại được tiếng gọi tình yêu của Nhị Khanh, cuối cùng đã ôm lấy quan tài Nhị Khanh mà chết để được yêu đương công khai hơn, tự do hơn, táo bạo hơn ” một đôi trai gái, thân thể lõa lồ mà cùng nhau cười đùa nô giỡn “.

  Nhân vật Ngư Nương trong Chuyện yêu nữ châu Mai không tìm vui thú ở chốn làng chơi mà chỉ hướng về mối duyên cũ với chồng xưa. Hành động của nữ yêu tinh cũng không nằm ngoài sự khao khát tình yêu, hạnh phúc lứa đôi. Có thể nói, đi tìm vui thú vui say, hạnh phúc lứa đôi là một trong những đặc trưng của nhân vật ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục. Điểm đặc biệt là trong cả hai tác phẩm khảo sát, những nhân vật chỉ tìm đến nỗi niềm hoan lạc ái ân bởi lòng tham dục đều là nhân vật nam còn những nhân vật tìm đến chuyện ái ân như một biểu hiện của khát vọng tình yêu, hạnh phúc đều là nhân vật nữ. Số lượng nhân vật ma quái là nam trong nhóm chuyện tình giữa người và nhân vật ma quái cũng ít hơn hẳn số lượng nhân vật ma quái là nữ. Điều này phải chăng ẩn chứa một quan điểm của các tác giả truyền kì về người phụ nữ và vấn đề giải phóng tình dục.

  2.2.6.1. Hạnh phúc mong manh

  Trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục, đôi khi nhân vật ma quái cũng có được những giây phút hạnh phúc. Nhị Khanh, Liễu Nhu Nương, Đào Hồng Nương từng có những phút giây ái ân thỏa mãn bên người tình Trung Ngộ, Hà Nhân. Một điểm đặc biệt trong cuộc tình giữa Hà Nhân và hai nàng Đào, Liễu: đây là cuộc tình tay ba, cũng có hờn giận nhưng chỉ là thoáng chốc, không có sự ghen tuông, ganh ghét mà rất đằm thắm, khăng khít. Liễu, Đào có thể xem là hai nhân vật nữ ma quái hạnh phúc nhất trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục. Bởi dẫu Hà Nhân phát hiện ra bấy lâu mình đã đánh bạn với giống ma quái nhưng không vì thế mà kinh sợ, khinh rẻ, ruồng rẫy hai nàng. Không chỉ thế, Nhân còn đem bán áo (bởi Nhân là nho sinh nghèo ” lưng không túi rỗng“) để lấy tiền làm cỗ cúng hai nàng. Trong bài văn tế Nhân vẫn dành cho hai nàng những lời ca ngợi đẹp nhất ” Sắc nọ hẳn không hai / Tài này đành có một“, những lời thương cảm não nề nhất ” Ngọc lấp thảm thương / Hương vùi não nuột” và đặc biệt là nỗi đau xót, thương nhớ, nỗi hận biệt ly ” Hờn ly biệt để lòng này kèo cuột“. Chính bởi tình cảm của Hà Nhân mà thanh giá hai nàng càng bội tăng lên. Liễu, Đào là nhân vật ma quái duy nhất trong những câu chuyện tình giữa người với hồn ma nhận được sự thương tiếc, níu kéo của một người giao hoan cùng khi người này biết rõ chân tướng sự việc. Khi hai nàng hiện đến cảm tạ Nhân về bài văn tế chàng vẫn có ý níu hai nàng lại. Nhị Khanh lại đạt được hạnh phúc của mình một cách khác. Khi phát hiện ra sự thật, ban đầu Trung Ngộ sợ hãi, nhảy choàng ra khỏi. Phải đến khi nghe thấy tiếng Nhị Khanh tha thiết gọi Trung Ngộ mới vùng dậy có ý muốn theo nàng. Cuối cùng hai người cũng được tự do ở bên nhau khi cả hai đều là ma. Trong Chuyện cây gạo, không chỉ có chuyện tình giữa người và ma mà còn có cả chuyện tình giữa ma và ma. Hai hồn ma Trung Ngộ và Nhị Khanh luôn luôn ở bên cạnh nhau không lúc nào chia rời, khi thì ” dắt tay nhau đi dạo” khi thì ” thân thể lõa lồ cùng nhau cười đùa nô giỡn “.

  Không chỉ dừng lại ở hạnh phúc ái ân, hồn ma Thị Nghi ( Chuyện yêu quái ở Xương Giang) có thể xem là may mắn hơn khi có hạnh phúc làm vợ. Nghe thấy tiếng khóc ai oán trong đêm, thương cô gái bơ vơ chịu nhiều đau khổ, Hoàng giúp nàng thu nhặt hài cốt cha mẹ đưa về quê, táng cẩn thận bên sông. Tuy chưa ân ái để truyền sức sống cho người đã chết, nhưng vì Hoàng đã không quản công sức, tiền của làm ơn nhục cốt sinh tử, khiến cho ” xương khô sinh thịt, người chết sống lại” [24]. Thị Nghi thành vợ Hoàng, cuộc sống vợ chồng gắn bó. Người vợ Thị Nghi chẳng những được chồng yêu thương, tình ái rất thắm thiết mà còn được tất cả họ hàng bạn bè khen ngợi. Những người phụ nữ trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục mấy ai được như thế.

  Tuy nhiên hạnh phúc ấy lại rất ngắn ngủi, mong manh và dễ bị phá vỡ. Những chuyện tình giữa người và ma quái thường diễn ra trong thời gian rất ngắn, chỉ được hơn một tháng (hồn ma Nhị Khanh – Trung Ngộ, hồn ma Thị Nghi – Hoàng), dài nhất cũng là một năm (hồn hoa Liễu, Đào với Hà Nhân). Tuy nhiên, trong một năm ấy cũng không phải họ được ở bên nhau liên tục. Mới vui vầy được vài tháng, Hà Nhân phải theo lời cha mẹ về quê làm lễ cưới. Hai nàng làm hai bài ca tiễn biệt, bài nào cũng sầu cũng tủi:

  Cỏ cây rầu rĩ tiêu sơ, Chàng về thiếp luống ngẩn ngơ tâm hồn.

  (Bài ca của nàng Liễu)

  Than ôi em hát một khúc chừ, nhớ thương khôn cùng …. Than ôi em hát hai khúc chừ, lệ châu lan tràn.

  (Bài ca của nàng Đào)

  Hà Nhân có thể vì hai nàng có thể hoãn hôn sự lại nhưng kì về của hai nàng thì không thể thay đổi. Cuộc chia tay giữa ba người thấm đầy nước mắt. Còn Trình Trung Ngộ đã phải đánh đổi cả mạng sống của mình để đổi lấy thời gian ở bên Nhị Khanh. Nhưng phải hóa thành ma để được tự do yêu thương, đấy có phải là hạnh phúc thực sự? Vả hạnh phúc ấy cũng không phải là mãi mãi, nó chỉ kéo dài thêm được mấy năm mà thôi. Những giây phút ngắn ngủi ấy so với cuộc đời thường dài mấy trăm mấy nghìn năm của ma quái thì càng ít ỏi lắm thay!

  2.2.6.2. Trừng trị và bi kịch

  Số phận của những nhân vật nữ hồn ma trong Truyền kì mạn lục lúc sống hay chết đều là bi kịch. Nhị Khanh ( Chuyện cây gạo) chết khi mới hai mươi tuổi. Đang ở độ tuổi trẻ trung, tràn đầy sức sống mà phải chịu làm một cái xác quàn ở ngoài đồng chịu cô đơn. Lời hồn ma Nhị Khanh nói với Trung Ngộ về quan điểm sống của mình chẳng phải rút ra từ chính cuộc đời bất hạnh của nàng đó sao ” Nghĩ đời người ta, thật chẳng khác gì giấc chiêm bao. Chi bằng trời để sống ngày nào, nên tìm lấy những thú vui. Kẻo một sớm chết đi, sẽ thành người của suối vàng, dù có muốn tìm cuộc hoan lạc ái ân, cũng không thể được nữa“. Gặp được Trung Ngộ thì lại bị bọn bạn buôn ngăn trở. Chỉ đến khi Trung Ngộ chết hai hồn ma mới được tự do yêu đương cười đùa, nô giỡn. Bi kịch trong thời đại ấy chính là ở chỗ không cho con người được tự do yêu đương, nên cả khi đôi tình nhân này đã hoá ma thì họ cũng bị truy cùng diệt tận, ” đào mả phá quan tài“, một nắm xương khô cũng phải chịu số phận bất hạnh. Linh hồn họ nhập vào cây gạo thì bị đạo nhân tiêu diệt. Lần này, vị đạo nhân đã chặn mọi đường thoát của Nhị Khanh và Trung Ngộ, mọi không gian mà hai hồn ma này nương náu đều bị yểm bùa “… viết ba đạo bùa, một đạo đóng vào cây gạo, một đạo thả chìm xuống sông còn một đạo đốt giữa trời” nên họ phải chấp nhận bị ” sáu bảy trăm lính đầu trâu gông trói mà dẫn đi “. Trong lúc yêu quái bị tiêu diệt người ta thường nghe thấy tiếng kêu khóc hay tiếng khóc y ỷ. Ma quái biết nói năng, biết ân ái thì cũng biết kêu khóc. Tiếng khóc ấy chẳng phải là tiếng khóc cho cuộc đời dở dang, cho số phận bi kịch của mình?

  Nhân vật Đào Hàn Than trong Chuyện nghiệp oan của Đào thị là một trong những nhân vật có số phận bi kịch tiêu biểu nhất cho thân phận của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Nàng đã phải trải qua bao kiếp nạn và mỗi lần lòng khao khát hạnh phúc mãnh liệt trỗi dậy là mỗi lần nàng lại bị xã hội vùi dập thêm một lần nữa. Khi đã biến thành ma quỷ, nàng vẫn bị những thế lực thù địch truy sát đến tận cùng, phải chết oan ức, thảm khốc đến hai lần. Long Thúc, Long Quý (do Hàn Than và Vô Kỷ đầu thai) bị Ngụy Nhược Chân nhờ sư cụ Pháp Vân diệt trừ. Không chỉ diệt trừ Long Thúc, Long Quý mà sư cụ Pháp Vân còn cho Nhược Chân hòn đá để ” hễ thấy loài yêu quái biến ra vật gì, kịp lấy đá này mà ném thì những mối thừa của tai họa sẽ dứt được hết “. Phải chăng bởi hành động của Hàn Than và Vô Kỷ khi sống đã vi phạm nghiêm trọng những luật lệ kỉ cương của xã hội và tôn giáo nên nhất định sẽ bị trừng trị một cách triệt để?

  Như vậy, tất cả ma quái trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục đều không có kết thúc tốt đẹp. Số phận nhiều nhân vật còn bi thảm đến mức phải chết hai lần như Hàn Than, Nhị Khanh, Thị Nghi. Vậy là làm người đã bất hạnh, làm ma những mong trì níu lại chút hạnh phúc riêng mình, thì còn bị dày xéo dập vùi đến mức thê thảm hơn. Truyện truyền kì đoạn tuyệt với kiểu truyện kết thúc có hậu của truyện cổ tích, tiểu thuyết lịch sử và tài tử giai nhân. Hầu như các truyện truyền kì về nhân vật ma quái ở các nền văn học khác cũng đều kết thúc một cách đen tối. Đây là bước trưởng thành vượt bậc của truyện truyền kì, khiến nó rất gần với bi kịch và tiểu thuyết hiện đại.

  Những lực lượng tham gia vào việc trừng trị yêu quái là Diêm Vương, Đức Vua dưới thủy cung, kiếm khí của thần linh (Đổng Thiên Vương) và cả con người. Theo quan niệm dân gian, Phật tử và Đạo nhân là những người có khả năng hàng yêu diệt quái. Trong hai tập truyện này ta bắt gặp những nhà sư, đạo nhân, đạo sĩ giúp người dân diệt trừ yêu quái. Nhưng bên cạnh đó con người bình thường cũng có thể chiến thắng, diệt trừ ma quái. Đấy là nhân vật nhà vua trong những truyện của Thánh Tông di thảo, là chàng áo vải Tử Văn ( Chuyện chức phán sự đền Tản Viên), thậm chí chỉ là một người thợ săn ( Chuyện cái chùa hoang ở Đông Triều).

  Nhân vật ma quái xuất hiện với một số lượng đông đảo trong nhiều thiên truyện ở hai tập Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục chứng tỏ đây là một trong những loại nhân vật đặc trưng của thể loại. Nguồn gốc của nhân vật ma quái trong hai tập truyện hết sức đa dạng từ thần, Phật đến con người và cả đồ vật, con vật, cây cối… Nguyên nhân và con đường trở thành ma quái của các nhân vật ma quái cũng rất phong phú, không nhân vật nào giống nhân vật nào nhưng tất cả đều có nội tình, oan khuất mà nhiều nhất là vì lòng tham dục, đặc biệt là ham mê luyến ái. Nhân vật ma quái có ngoại hình biến huyễn đủ kiểu, hay hóa thành người vạm vỡ tuấn tú hoặc xinh đẹp tuyệt trần. Có những nhân vật quái lạ, kì dị, đưa người đọc đến một thế giới kì ảo khác với thế giới con người đang sống nhưng cũng có những nhân vật ma quái rất gần gũi với con người, có những suy nghĩ, hành động, tính cách như con người. Một số nhân vật bắt đầu được chú ý khắc họa về suy nghĩ, tính cách, tâm lí tuy chưa hoàn toàn rõ nét. Những hành động chủ yếu của nhân vật ma quái được miêu tả trong Thánh Tông di thảo Truyền kì mạn lục là hưng yêu tác quái và say sưa trong hoan lạc ái ân. Trong hai tập truyện này đôi khi nhân vật ma quái cũng có được những giây phút hạnh phúc dù ngắn ngủi, mong manh lại luôn bị cản trở. Tuy nhiên, đa số các nhân vật ma quái này đều có số phận bất hạnh, kết thúc truyện thường bị tiêu diệt hoặc trừng trị.

  Trích từ “Nhân vật ma quái trong Thánh Tông Di Thảo và Truyền Kì Mạn Lục” – Đặng Thị Thanh Ngân

  Nguồn: Tạp chí Văn hóa Nghệ An

  Đặt sách Thánh Tông di thảo tại: https://www.hangcao.info/san-pham/thanh-tong-di-thao/

  Đặt sách Truyền kỳ mạn lục tại: https://www.hangcao.info/san-pham/truyen-ky-man-luc/

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Lại Nguyên Ân (chủ biên) (2001), Từ điển văn học Việt Nam từ nguồn gốc đến hết thế kỉ XIX, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.
  2. Trần Lê Bảo (2002), Giáo trình Văn học châu Á 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  3. Phan Kế Bính (2006 – tái bản), Việt Nam phong tục, NXB Văn học, Hà Nội.
  4. Đỗ Hữu Châu (2007), Đại cương Ngôn ngữ học, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  5. Nguyễn Đổng Chi (1958), Sơ thảo lịch sử văn học Việt Namquyển II, NXB Văn – Sử – Địa.
  6. Nguyễn Đổng Chi (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam(5 tập), NXB Văn học, Hà Nội.
  7. Nguyễn Huệ Chi (chủ biên) (1999), Truyện truyền kì Việt Nam(tập 2, tập 3), NXB Giáo dục, Hà Nội.
  8. Nguyễn Huệ Chi (2003), “Mấy đặc trưng loại biệt của văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX”, Tạp chí Văn học, số 5.
  9. Trần Bá Chí (2006), “Về sáchThánh Tông di thảo, Tạp chí Hán Nôm, số 5.
  10. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant (2002), Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới, NXB Đà Nẵng.
  11. Thiều Chửu (1998), Hán Việt tự điển, NXB tp Hồ Chí Minh.
  12. Nguyễn Văn Dân (2004), Phương pháp luận nghiên cứu văn học, NXB Văn học, Hà Nội.
  13. Nguyễn Thị Dung (2011), Tìm hiểu thế giới nhân vật kì ảo trong kho tàng truyện cổ tích các dân tộc ít người Việt Nam, Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
  14. Phan Cự Đệ (chủ biên) (2004), Văn học Việt Nam thế kỉ XX – những vấn đề lịch sử và lí luận, Chương Truyện ngắn Việt Nam thế kỉ XX, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  15. Lê Văn Đức, Lê Ngọc Trụ (1970), Việt Nam tự điển,Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn.
  16. JA Gurevich (1996), Các phạm trù văn hóa trung cổ, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  17. Mai Xuân Hải (biên soạn) (1998), Lê Thánh Tông – thơ văn và cuộc đời, NXB Hội nhà văn, Hà Nội.
  18. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) (2009), Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  19. Nguyễn Thị Việt Hằng (2006), Nghiên cứu giá trị nội dung và nghệ thuật của Thánh Tông di thảo, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
  20. Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Huệ Chi, Phùng Văn Tửu, Trần Hữu Tá (chủ biên) (2003), Từ điển văn học (Bộ mới),NXB Thế giới, Hà Nội.
  21. Cù Hựu, Nguyễn Dữ (1999), Tiễn đăng tân thoại – Truyền kì mạn lục, NXB Văn học, Hà Nội.
  22. Trần Đình Hượu (1995), Nho giáo và văn học Việt Nam trung cận đại, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội.
  23. Bửu Kế (1999), Từ điển Hán – Việt từ nguyên, NXB Thuận Hóa, Huế.
  24. Đinh Thị Khang (2007), “So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong “Tiễn đăng tân thoại” và “Truyền kì mạn lục“, Tạp chí Văn học, số 4.
  25. Toàn Huệ Khanh (2004), Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kì Hàn Quốc – Trung Quốc – Việt Nam thông qua Kim Ngao tân thoại, Tiễn đăng tân thoại và Truyền kì mạn lục,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  26. Đinh Gia Khánh, Bùi Duy Tân, Mai Cao Chương (1997), Văn học Việt Nam (Thế kỷ X – nửa đầu thế kỷ XVIII), NXB Giáo dục, Hà Nội.
  27. Lê Kinh Khiên (1980), “Một số vấn đề lý thuyết chung về mối quan hệ văn học dân gian – văn học viết”, Tạp chí Văn học, số 1.
  28. Nguyễn Văn Khôn (1960), Hán Việt từ điển, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn.
  29. Ngô Tự Lập (1999), “Ma với tư cách là nhân vật văn học”, https://www.viet-studies.info/NgoTuLap_Ma.htm
  30. Lưu Sơn Minh (biên soạn) (2003), Truyện không nên đọc lúc giao thừa, NXB Văn học, Hà Nội.
  31. Nguyễn Đăng Na (1999), Văn xuôi tự sự Việt Nam trung đại, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  32. Nguyễn Đăng Na (2007), Con đường giải mã văn học trung đại Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  33. Nguyễn Đăng Na (chủ biên) (2007), Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam tập 2, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  34. Trần Nghĩa (chủ biên) (1995), Tổng tập tiểu thuyết chữ Hán Việt Nam, NXB Thế giới, Hà Nội.
  35. Trần Ích Nguyên (2000), Nghiên cứu so sánh Tiễn đăng tân thoại và Truyền kì mạn lục, NXB Văn học, Hà Nội.
  36. Trần Thị Hải Ninh (1999), Bước tiến của thể loại truyện ngắn truyền kì Việt Nam qua Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội.
  37. Hoàng Phê (chủ biên) (2009), Từ điển Tiếng Việt, TT Từ điển học – NXB Đà Nẵng.
  38. N Pospelov (1992), Dẫn luận nghiên cứu văn học, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  39. Phùng Quý Sơn (biên soạn) (1995), Đường đại truyền kì, NXB Đồng Nai.
  40. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp văn học trung đại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  41. Trần Đình Sử (2006), Giáo trình dẫn luận thi pháp học, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  42. Bùi Duy Tân (biên soạn) (2007), Lê Thánh Tông về tác gia và tác phẩm, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  43. Trần Thị Băng Thanh (1999), Những nghĩ suy từ văn học trung đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
  44. Vũ Thanh (1994), “Những biến đổi của yếu tố “kì” và “thực” trong truyện truyền kì Việt Nam”, Tạp chí Văn học, số 6.
  45. Vũ Thanh (1996), “Thánh Tông di thảo– Bước đột khởi trong tiến trình phát triển của thể loại truyện ngắn Việt Nam trung đại”, Tác phẩm mới, số 8.
  46. Vũ Thanh (2011), “Đóng góp của Nguyễn Dữ cho thể loại truyện truyền kì Đông Á”, https://vienvanhoc.org.vn
  47. Vương Thị Phương Thảo (2011), Văn học Việt Nam thế kỉ XVIII – đầu XIX với vấn đề cái chết, Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
  48. Trần Ngọc Thêm (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam,NXB Giáo dục, Hà Nội.
  49. Trần Nho Thìn (2008), Văn học trung đại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  50. Lương Thị Huyền Thương (2009), Đặc điểm truyện truyền kì Việt Nam thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội.
  51. Trần Minh Thương (2011), “Ma quỷ trong văn học Việt Nam”, www.vanchuongviet.org
  52. Todorov (2004), Dẫn luận về văn chương kì ảo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.
  53. Lê Thánh Tông (2001), Thánh Tông di thảo,Nguyễn Bích Ngô dịch và chú thích, Phạm Văn Thắm giới thiệu, NXB Văn học, Hà Nội.
  54. Bùi Thanh Truyền (2011), “Hành trình của nhân vật ma trong văn học Việt Nam”, Tạp chí Văn học, số 3.
  55. Trần Ngọc Vương (1997), Văn học Việt Nam dòng riêng giữa nguồn chung, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  56. Trần Ngọc Vương (chủ biên) (2007), Văn học Việt Nam thế kỉ X – XIX, những vấn đề lí luận và lịch sử, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  57. Thân Tải Xuân (1998), Thọ Nhân (dịch), “Đạo giáo và truyền kì đời Đường”, Tạp chí Hán Nôm, số 4.
  58. Lê Thu Yến (tuyển chọn) (2003), Văn học Việt Nam – Văn học trung đại những công trình nghiên cứu, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  59. Phạm Thu Yến (chủ biên) (2004), Giáo trình Văn học dân gian, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal
 • Nhẫn Đá Phong Thủy Mã Não Xanh Chạm Rồng
 • Nhẫn Trơn Mã Não Phong Thủy
 • Con Nhân Mã Trong Vườn Và Những Giấc Mơ Phóng Túng
 • Cung Nhân Mã Ngày Hôm Nay
 • Đọc Chap 17 : Quái Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Chap 16: Trốn Đi Chơi Mảnh Nhé
 • Đọc Chap 25: Người Con Trai Tên Trần Anh Khoa
 • Đọc Chap 1 (P2): Lớp S
 • Đọc Chap 64.1: Câu Chuyện Thứ Nhất
 • Những Bí Ẩn Về 12 Cung Hoàng Đạo Bạn Cần Biết
 • Cự Giải cơ thể nhẹ bẫng, nên chỉ cần một lực đã có thể để cô bay tận lên con quái vật để vung kiếm vào cổ nó, sau đó trong khi đang rơi xuống thì xoay người trên không trung tiếp tục vung kiếm con khác, mặc dù hơi tốn sức nhưng đây là cách để cô luyện độ bền của mình.

  Bạch Dương, cô gái có hơi hướng bạo lực, chém chân của con quái vật để nó ngã xuống, cái chân khác được mọc ra ngay, tuy nhiên cô nàng đã nhanh tay chém vào cổ nó, mấy con khác không đứt chân cũng đứt tay, hay đứt nửa mình. Đây chính là thú vui của cô nàng.

  Còn bên hội con trai thì sao?

  Thiên Yết mặt không cảm xúc cứ chém con này tới con khác, máu bắn lên người mà vẫn không quan tâm, gặp hai con đứng gần là vung kiếm chém đứt đầu hai con một lần, và cậu nhận ra như vậy sẽ nhanh hơn nên là chạy đi dụ mấy con đó đứng gần để dễ chém.

  Bảo Bình vô cùng nhã nhặn, chém xong một con là lượn đi để máu nó ít bắn lên người, anh nãy giờ chỉ ở trên không, xong con này liền nhảy tới con khác. Mấy con này được cái to xác nhưng di chuyển chậm rì, hoàn toàn không theo kịp tốc độ của họ, nên Bảo Bình cứ nhàn nhã mà chém thôi.

  Sư Tử thì hung hãn y như Thiên Yết, nhưng còn ghê hơn là từ trên chẻ dọc người của chúng, dù gì anh cũng có thể lực rất tốt nên việc này chỉ là bình thường, rồi sau đó mới chém ngang cổ nó. Sư Tử không hổ danh là Đội trưởng Hoàng gia, những đường kiếm rất chắc chắn.

  Kim Ngưu mặt không có tí cảm xúc nhìn con rắn to chà bá mà Thiên Bình đá nó sang cho cậu vì cậu đứng gần cô. Chỉ có con rắn thôi mà, làm gì sợ? Kim Ngưu một nhát bay đầu con rắn, phía bên kia Thiên Bình vỗ tay rần rần. Kim Ngưu nhìn thấy gì nó liền phóng kiếm gần Thiên Bình khiến cô đứng hình. Là một con quái vật định tấn công cô. Cô nàng cười tươi rối cảm ơn cậu.

  Kim Ngưu thật sự rất lợi hại, anh luôn dùng những đường kiếm chuẩn và không bị dư một động tác nào, cũng rất kiệm động tác, chém con này rồi lộn một vòng chém tiếp con khác, cứ như vậy mà quái vật cũng vơi dần.

  Nhân Mã tấn công mà chính con quái vật không thấy mục tiêu ở đó, khi nhận ra đã bị mất đầu rồi. Tốc độ của anh tăng lên rất nhiều trong đợt tập luyện, rồi cách vụt kiếm cũng rất mạnh, ngay cả kiếm sĩ thường cũng không đỡ nổi. Quái vật là đây.

  Cuối cùng, Song Tử như kiểu đùa giỡn với mấy con này, chạy xung quanh mấy con đó, dùng sợi dây quấn chân mấy con quái vật khiến chúng ngã ầm ầm, rồi nhảy lên người từng con mà kết liễu chúng, nhẹ nhàng không phức tạp, đúng chất của cậu.

  Hơn 100 con giờ chỉ còn đúng 12 con, cả đám nhìn nhau cười, sau đó đồng loạt nhảy lên cao, hô lên.

  – Bí pháp kiếm thuật.

  Xoẹt, 12 cái đầu con quái vật rơi xuống, mỗi người một tư thế mà nhẹ nhàng đáp xuống đất. Dưới ánh mặt trời, hào quang của họ càng tỏa sáng, trong trang phục chiến đấu màu đen, nét mặt mãn nguyện nhìn về phía cung điện, những thị vệ đều trở nên hâm mộ bọn họ. Không hổ danh là kiếm sĩ hộ vệ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao Chương 32,
 • Đọc Chap 189: Sự Đa Dạng Về Chiêu Trò Của Royal
 • Đọc Chap 14: Xử Nữ Chạm Mặt Phan Thiên Hạo
 • Đọc Chap 21: Mối Quan Hệ Của Bạch Dương Và Nhân Mã
 • Chương 10: Sự Thật Bất Ngờ
 • Dị Hóa Đô Thị Chương 1397: Nhân Mã Quái

  --- Bài mới hơn ---

 • Kim Thiên Khởi Tố Cương Thiết Mãnh Nam
 • Tử Vi Đá Quý: Những Loại Đá Cho Chòm Sao Nhân Mã
 • Cung Nhân Mã Mệnh Gì? Khám Phá Tính Cách Nhân Mã Mệnh Hỏa
 • Sao Nam Kpop Cung Nhân Mã: Những Chú Ngựa Tự Do
 • Bị Vô Sinh Hiếm Muộn: Hãy Ăn Sầu Riêng!
 • Chương 1397: Nhân mã quái

  Tô Dật tại công viên, triển khai tìm tòi..

  Tại một ít tương đối hẻo lánh địa phương, hắn đều sẽ dừng lại tìm tòi tỉ mỉ.

  Tô Dật cũng hữu dụng nguyên lực giá trị đi cảm ứng Tử khí, muốn dùng cái này tìm ra dị hoá sinh vật cụ thể vị trí chỗ ở.

  Chỉ là hắn cũng biết dị hoá sinh vật hiện tại đã ẩn giấu Tử khí, nguyên lực giá trị là rất khó cảm ứng được chết tức giận, cái này hi vọng cũng không lớn.

  Bởi vậy, Tô Dật hiện tại chỉ có thể dùng người lực đến tìm tòi, không buông tha bất luận một nơi nào.

  Khi hắn đi tới một cái trong rừng cây nhỏ, đột nhiên nghe được một ít dị hưởng, âm thanh nhỏ vô cùng, nếu không phải nơi này phi thường an tĩnh lời nói, hắn đều không có chú ý tới.

  Hơn nữa Tô Dật trả nghe thấy được một ít mùi máu tanh, tuy rằng rất nhạt, nhưng hắn có thể xác định liền là từ rừng cây nhỏ bên trong bay ra.

  Tại ngửi được mùi máu tanh sau, hắn lúc này không chút do dự vọt vào trong rừng cây nhỏ.

  Vừa tiến đến, hắn liền thấy một người đàn ông chính ngồi chồm hỗm trên mặt đất, mà tại trước mặt người đàn ông này, nằm hai bộ thi thể, nội tạng đều bị đào lên.

  Vào giờ phút này, tình cảnh này tình cảnh, khiến người ta muốn nôn khan, một ít tâm lý năng lực chịu đựng thấp người, nhìn thấy tình cảnh này lời nói, đều có khả năng trực tiếp hỏng mất.

  Tô Dật đang nhìn đến cảnh tượng này, chỉ cảm thấy lửa giận dâng lên trên, mặc kệ người đàn ông này phải hay không dị hoá sinh vật đều tốt, chí ít cũng sẽ là một cái biến, thái sát thủ, hắn là không thể nào sẽ bỏ qua cho đối phương..

  Người đàn ông này, cũng cảm ứng được Tô Dật đến, khi nó xoay người lúc, Tử khí lập tức bạo phát ra, nói rõ đã dậy rồi sát ý.

  Tại nam nhân Tử khí bộc phát ra sau, khiến hắn có thể xác định nó chính là dị hoá sinh vật, cũng chính là nhiệm vụ tối nay mục tiêu.

  Tại xác nhận thân phận của đối phương sau, Tô Dật cũng không hề xông lên, mà là không chút do dự quay đầu bỏ chạy, trực tiếp chạy ra rừng cây nhỏ, tựa hồ cũng không hề xảy ra chiến đấu ý nghĩ, mà đối phương cũng không chút do dự đuổi theo.

  Tô Dật không phải là không dám cùng đối phương chiến đấu, dù cho từ đối phương bộc phát ra tử khí bên trong, là có thể cảm ứng được thực lực của đối phương tuyệt đối phi thường mạnh mẽ, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn lùi bước nguyên nhân.

  Hắn sở dĩ quay đầu bỏ chạy, phải không muốn ở cái này rừng cây nhỏ xảy ra chiến đấu, càng không muốn tại trong công viên xảy ra chiến đấu.

  Công viên quá nhiều người rồi, nếu như ở nơi này xảy ra chiến đấu lời nói, sinh ra động tĩnh, tuyệt đối sẽ làm cho một số người chạy tới nơi này.

  Đến lúc đó, không đơn thuần không cách nào bảo vệ bí mật, hơn nữa còn sẽ khiến cho khủng hoảng.

  Quan trọng nhất là, Tô Dật không chắc chắn bảo vệ tốt tất cả mọi người, nếu như dị hoá sinh vật muốn đối với những người này xuất thủ, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều người mất mạng..

  Bởi vậy, tại xác nhận dị hoá sinh vật thân phận sau, hắn không chút do dự liền chạy ra, hắn mục đích, chỉ là muốn đem dị hoá sinh vật dẫn đi, cách nơi này Việt Viễn càng tốt.

  Cái này dị hoá sinh vật đối Tô Dật đã sinh ra sát ý, lại làm sao có khả năng khiến hắn rời đi, liền trực tiếp đuổi theo.

  Bất kể là Tô Dật, vẫn là dị hoá sinh vật, tốc độ đều là cực nhanh, tại dạng này truy đuổi dưới, rất nhanh tựu ly khai rồi công viên, không có gây nên bất kỳ lực chú ý.

  Mấy phút sau, hắn đã chạy ra rất xa vị trí, mà dị hoá sinh vật cũng một mực tại mặt sau đi theo.

  Tại đi tới một cái hẻo lánh địa phương không người sau, Tô Dật mới ngừng lại, chuẩn bị cùng cái này dị hoá người đến một trận chiến đấu rồi.

  Dị hoá người đang nhìn thấy hắn sau khi dừng lại, cũng bắt đầu đem cái chết khí đều bạo phát ra, rõ ràng cho thấy muốn hoàn toàn dị hoá, phát huy ra mạnh nhất thực lực đến.

  Làm dị hoá người bắt đầu dị hoá sau, miệng của nó bắt đầu đột xuất, thân thể cũng sinh ra biến hóa rất lớn, hai tay nằm trên mặt đất, đồng thời cấp tốc xảy ra chuyển hóa.

  Đang hoàn thành dị hoá sau, cái này dị hoá người cả người cũng đã không giống nhau, quần áo cũng đã được no bể bụng, liền chỉ có một ít nát tan đầu còn treo ở phía trên, hơn nữa dáng vẻ thập phần dọa người.

  Cái này dị hoá người miệng làm đột xuất,

  Có chút giống ngựa miệng như thế, nhưng cái khác ngũ quan đúng là không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là cùng Nhân Loại có phần tương tự, nhưng thân thể lại là rất là không giống nhau, hoàn thành biến thành thân ngựa, liền tứ chi đều giống nhau như đúc.

  Nếu như không nhìn dị hoá người nửa người trên, chỉ nhìn thân thể của nó lời nói, cái kia hoàn toàn cùng ngựa không có gì không giống nhau, chỉ là càng cao hơn đại mà thôi.

  Tô Dật không nghĩ tới cái này dị hoá người đang dị hoá sau, sẽ biến thành Remy Martin thân quái vật.

  Tiếp lấy, hắn đối cái này dị hoá người, sử dụng vận mệnh chi nhãn, muốn dò xét nó sức chiến đấu giá trị.

  Nhân mã quái, sức chiến đấu giá trị: 628 điểm.

  Quả nhiên, không ra Tô Dật sở liệu, nhân mã này quái thực lực phi thường mạnh mẽ, cùng dị thú người như thế, đều là tiểu hiệu cảnh thực lực, nhưng so với dị thú người mạnh mẽ hơn nhiều.

  Cứ việc thực lực của hắn cũng đã tăng lên không ít, nhưng ít ra hắn trả chỉ là một cái Đại Úy cảnh võ giả, đang đối mặt nhân mã quái như vậy quái vật lúc, hắn cũng không biết mình phần thắng có bao nhiêu.

  Chỉ là vào lúc này, Tô Dật cũng chỉ có thể cắn răng cứng rắn đến, không đánh nhau một trận, như thế nào lại biết thắng thua.

  Sau một khắc, nhân mã quái liền vọt lên rồi, tại dị hoá sau, tốc độ của nó đã nhận được tăng lên rất nhiều, tốc độ chạy trốn phi thường kinh người, chỉ là trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn.

  Tô Dật giơ hai tay lên, chặn ở mặt trước, nhưng cuối cùng vẫn là bị người ngựa quái đánh bay, kinh khủng kia lực va đập, khiến hắn căn bản vô pháp ngăn cản được rồi.

  Trên không trung điều chỉnh một cái tư thế sau, hắn cũng không hề ngã xuống đất, mà là đứng đấy rơi xuống đất, sau đó, hắn triệu hoán ra phá diệt tay, không có phá diệt chi tay, hắn căn bản không có nắm chắc chiến thắng nhân mã quái.

  Tiếp lấy, Tô Dật cũng xông lên trên, cùng nhân mã quái triển khai đánh nhau tay đôi, đây là hắn cường hạng.

  Nhân mã quái tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa sức mạnh của nó cũng rất khủng bố, đối với hắn đã tạo thành phiền toái không nhỏ, chiến đấu vừa bắt đầu, hắn liền rơi xuống hạ phong rồi.

  Chỉ là mấy hiệp, Tô Dật lại lần nữa được đá bay ra ngoài, nếu không phải hắn dùng tay trái cản một cái, chính là ngực được đá trúng, thương thế liền sẽ nghiêm trọng hơn, mà tay trái tại đỡ được sau đó xương cũng đứt đoạn mất, khiến hắn có phần dùng không ra khí lực đến.

  Đến lúc này, hắn cũng chỉ có thể dựa vào tay phải miễn cưỡng cùng nhân mã quái tiến hành chu toàn.

  May mắn là, Tô Dật ủng có sinh tử thảo, chỉ cần chống đỡ một quãng thời gian, cái kia tay trái của hắn liền có thể khôi phục, sức chiến đấu cũng sẽ lại tăng lên.

  Đối mặt nhân mã quái mạnh mẽ như vậy đối thủ, hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực ứng phó, không thể có nửa điểm lùi bước, nếu không, thất bại được càng nhanh.

  Hiện tại Tô Dật lấy liều mạng đấu pháp, hay là trả có thể tìm được chuyển cơ, nếu như lùi bước lời nói, ngược lại sẽ bị người ngựa quái nắm lấy cơ hội, do đó trực tiếp đánh bại.

  Bởi vì nhân mã quái tốc độ quá nhanh, khiến hắn tại phương diện tốc độ không hề có một chút ưu thế, hắn cũng chỉ có thể cùng nó chính diện giao chiến, nếu như muốn lấy tốc độ chu toàn lời nói, chỉ biết chịu thiệt thòi lớn.

  Cho nên, Tô Dật có phần bị động, thế yếu so sánh rõ ràng, chuyện này đối với giao nhân mã quái, cũng là khiến hắn cảm giác thấy hơi lực bất tòng tâm.

  Convert by: Nvccanh

  Giao diện cho điện thoại

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Truyện Dị Hóa Đô Thị
 • Tính Cách Nhân Mã Qua Từng Ngày Sinh. Phong Thủy Vận Mệnh
 • Thứ Tư Của Bạn: Cự Giải Nhạy Cảm, Nhân Mã Quyến Rũ Mê Hoặc
 • Chuyện Tình Cảm Giữa Cung Hoàng Đạo Song Tử Và Nhân Mã
 • Chí Tôn Yêu Hoàng Chương 1049: Nhân Mã Tộc Phản Bội
 • Thiên Yết: Con Quái Vật Của Bãn Ngã

  --- Bài mới hơn ---

 • Thiên Duyên Của Thiên Yết
 • Đọc Truyện Thiên Duyên Của Thiên Yết
 • Phân Tích Từng Ngày Sinh Nhật Của Cung Hoàng Đạo Thiên Yết
 • Thiên Yết Rất Biết Quan Tâm Tại Sao Lại Trở Thành “không Hoàn Hảo” Trong Tình Yêu?
 • Top 12 Món Quà Valentine Dành Cho Từng Cung Hoàng Đạo
 • Tôi muốn chia sẻ một góc nhìn nho nhỏ về hình mẫu Scorpio trong 12 nguyên mẫu hoàng đạo (thật ra nhiều lắm, chỉ chia sẽ 1 góc nhỏ thôi)

  Thật ra, loài người vốn có nhiều mảng tối: Giết chóc, Khát máu, Dục vọng, Ích kỉ, Tham quyền, Bạo Lực… Theo thời gian, toàn bộ bị khép vào những tội ác vượt ngoài đạo đức mà giới hạn một con người không phép chạm đến. Hiển nhiên, vì 12 cung hoàng đạo phóng chiếu đầy đủ những đặc tính trong một người, dù cho đó có là những phần méo mó tối tâm bên trong. Theo Stephen Arroyo trong “Astrology, Karma & Transformation” có viết rằng “Ba nguyên mẫu hoàng đạo gắn liền với nghiệp chướng rõ nhất là: Virgo, Scorpio and Pisces”. Scorpio (Thiên Yết) ại diện cho nguyên mẫu “quái vật”, phần “con” bên cạnh phần “người”, nhiệm vụ của Scorpio không chỉ gắn liền với số phận nhận thức, đối mặt và đấu tranh với phần yếu ớt tối tăm này, mà còn học cách đập bỏ, chôn vùi và mai táng chúng.

  “Con người rồi ai cũng phải giết một cái gì đó.”

  Trong quá trình đầu tiên, nguyên mẫu về Scorpio giống như một ván cờ chỉ có trắng và đen, 2 mảng đối lập gần như không thỏa hiệp. Nó khác biệt với những nguyên mẫu hoàng đạo còn lại đặc biệt trong tư tưởng về việc né tránh. Sẽ không có sự thỏa hiệp tồn tại ở đây, một là trắng hai là đen. Quân cờ trắng phải tiêu diệt quân đen, hoặc ngược lại. Học cách kiểm soát để chiến thắng, còn không là thua cuộc.

  Một yếu tố khác để hiểu thêm về hình mẫu này đó là nhà 8, nhà chủ quản bởi Scopio. Đây là một nhà Succedent (cụm 2, 5, 8, 11) nằm vào một cung nước (Fixed Water Sign), với nhiệm vụ là đáp ứng nhu cầu An Toàn (Security) về mặt Cảm Xúc (Water). Thành thử dễ hiểu rằng đây là khu vực mang đến An Toàn cho Linh Hồn và Cảm Xúc.

  Kết lại, có 2 điều cần ghi nhớ: Nguyên nhân “hủy diệt” thứ nhất của Scor là vì nó không trốn chạy, không né tránh, tự thay đổi bản thân bằng cách đào sâu vào và cố gắng hòa làm 1 với thứ còn lại, nhằm tạo cảm giác an toàn tuyệt đối và thỏa mãn cảm xúc từ phía sâu bên trong; Nguyên nhân thứ hai là vì để bảo vệ bản thân, tiêu diệt bất kì điều gì tạo đem lại cảm giác không an toàn, yếu đuối, và đe dọa đến sự an toàn bên trong.

  – Nhà 1 Scorpio hay Pluto nhà 1, cá tính, số phận, cách tiếp cận cuộc sống sẽ mang đậm tính chất này. Scorpio vừa là kẻ tái sinh vừa là kẻ hủy diệt. Với bản năng sinh tồn cực kì mạnh, vẻ ngoài toát lên luồn khí chất lạnh lùng, có phần tàn ác và dã tâm cao. Số phận theo thời gian thúc đẩy những người này phải sử dụng năng lượng hủy diệt vào cuộc sống. Chỉ cần nhận thấy vật cản trở đến khả năng phát triển bản thân hay khởi đầu điều mới hay tiếp cận cuộc sống, họ lập tức tìm cách loại bỏ để dọn đường cho những điều mới (Asc) bước vào. Vấn đề ở đây là nếu không nhận thức tích cực về bản thân, thường sẽ xuất hiện xu hướng ép buộc hay bằng mọi giá tiêu diệt thứ họ không thích, chỉ để đạt được những điều mình muốn. Tất nhiên, như đã đề cập phía trên, nguyên nhân là vì cảm giác không an toàn hoặc bị đe dọa đến quyền lợi cá nhân, thành ra phải loại bỏ với chân lí “mày chết hoặc tao chết!” Trường hợp không may Pluto trùng với Ascendant (orb 6 độ), việc chào đời (nhà 1) của đứa bé nhiều khi đã phải đối mặt với vấn đề sinh tử, việc sinh nở có thể dẫn đến cái chết của người mẹ (tiêu diệt đối phương). Hoặc những năm đầu đời (nhà 1) và cuộc sống về sau dễ bị cản trở bởi vô số khó khăn và bi kịch để rèn luyện banr năng sinh tồn. Nếu không được cứu cánh bằng nhiều góc hợp và các hành tinh khác, cuộc đời họ thường thấm đẫm câu “Đời lên voi xuống chó”. Một cuộc sống yên bình được đánh đổi bằng cơ hội của những kẻ yếu.

  – Nhà 5 Scorpio hay Pluto thuộc nhà 5 dẫn đến nỗi ám ảnh về nhu cầu trở nên đặc biệt trong cuộc sống. Theo đó 2 trường hợp sau sẽ đem lại rắc rối cho người này: Một là cảm giác quá tự tin và thổi phồng ý kiến cá nhân, trở thành đứa con nít háo thắng; Hai là “cái tôi” yếu ớt, đánh giá thấp về năng lực của bản thân mình, biến mình thành đứa con nít tội nghiệp. Nhà 5 diễn tả phần “con nít”, nhu cầu được yêu thương, công nhận và quan tâm từ xung quanh. Tuy nhiên khi kết hợp cùng với Scor hay Pluto, khiến chúng ta bằng nhiều cách khao khát chiếm đoạt được sự công nhận từ người khác. Tuy nhiên, giống con Bọ Cạp khi bị dồn vào thế cùng, bản năng nó phòng vệ bằng cách tự chích đến chết. Khi không cách nào nhận được sự công nhận hay yêu thương từ nơi mình khao khát, họ sẽ tự làm hại bản thân hoặc làm bản thân trở nên tội nghiệp để giành lại chú ý. Cách thức này đậm tính “kịch” cao (Sư Tử) của nhà 5. Một khía cạnh nào đó, con cái sẽ là thứ “lột xác” lớn cho người Scor nhà 5. Họ bắt đầu nhận ra mình không còn trẻ nữa, không thể mãi con nít như vậy. Hoặc việc con cái là chuyện khó khăn đối với người này. Không mấy lạ lùng khi phá thai hay xảy thai dễ xảy ra với người có Pluto ở nhà 5.

  Quay lại vấn đề, giải pháp sau khi đào sâu về nguyên nhân căn bệnh, điều cần thiết nhất là ngăn chặn và chữa lành. Nếu không nhận thức rõ ràng ngay từ đầu, việc kê đơn chữa bệnh sẽ cực kì khó khăn. Một Bọ Cạp nếu xác định không chạy trốn, tìm cách hạn chế và loại bỏ dục vọng ngay từ đầu sẽ hoàn toàn khác với một bên đối mặt và xem như cách để chiều lòng bản ngã của mình. Một bên càng biến thái, một bên càng trong sạch. Thật ra từ chối dục vọng là điều khó khăn ở con người.

  Tóm lại, nguyên mẫu Scorpio ở đâu, nơi đó mang nhiệm vụ phải đối mặt và giải quyết phần tối trong bản ngã con người. Rơi vào đâu, con người cần đối mặt, đào sâu và học cách kiểm soát bản thân, sau đó là thay đổi bản thân ở chỗ ấy. Mỗi con người ẩn nấp đâu đó trong mình một con quái vật, tiềm năng trở thành một con quái vật thực ra cũng rất mỏng manh, dù chỉ là trong suy nghĩ hay thông qua hành động. Khác với những cung còn lại, nhiệm vụ của Scor giống với việc lột vỏ một củ hành, càng sâu vào bên trong, nước mắt đánh đổi cũng càng nhiều.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cung Bọ Cạp Và Lá Bài Death Trong Tarot
 • Đôi Nét Về Cung Bọ Cạp (Scorpio)
 • Bản Chất Lăng Nhăng Của Các Cung Hoàng Đạo Trong Tình Yêu
 • Lãnh Địa Bọ Cạp( 23/10
 • Tra Giải Cung Thiên Yết
 • Đọc Truyện Thợ Săn Quái Vật (12 Chòm Sao)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Giới Thiệu Nhân Vật (Nữ)
 • Đọc Chương 27 : Nỗi Đau Gấp Bội
 • Đặc Điểm Cung Nhân Mã
 • Những Biểu Tượng Và Con Số May Mắn Của Nhân Mã Năm 2022
 • 12 Chòm Sao: Tình Đời Siêu Sao Chương 72: Chương Ngoại Truyện 4: Sư Tử
 • Mới tới sảnh chính của Chung Cư, một giọng nói, cất lên :

  – Chúc mừng các bạn an toàn trở về, hãy cố gắng luyện tập và phát huy,

  G-Coin đã đc nạp vào tài khoản.

  (Câu nói này sẽ đc cất lên mỗi khi có người hoàn thành nhiệm vụ chở về)

  – Đc rồi mọi người vào phòng y tế để em điều trị nè ( Bảo Bình nói )

  Không nói gì cả đám kéo vào phòng y tế

  Sao khi mọi người đi hết chỉ còn các chòm sao ko bị thương ở lại, có người thì đi về phòng, có người thì xuống phòng ăn

  Sư Tử định đi về phòng thì một giọng nói cất lên

  – Tử Tỷ yêu yêu mới về hả (giọng nói một cô gái đang bị băng bó toàn thân chỉ chừa lại hai con mắt vàmái tóc dài có mái ngố đặc biệt có điểm nhấn là một chùm tóc màu đỏ ở phía bên trái)

  – Xin lỗi tôi tên là Sư Tử chứ ko phải Tử Tỷ của cậu ( Sư Tử quay lại phía người đó nói )

  – Giỡn chút làm gì căng (cô gái cười nói)

  – cậu đỡ chưa? (Sư Tử hỏi thăm)

  – Đỡ hơn rồi nhưng còn nhiều vết sẹo do cháy, tôi đợi lành lại rồi mới tháo băng (cô gái nói)

  – cậu đúng là con Cua ngốc nhất tôi từng thấy, chỉ vì luyện tập mà tự đốt cháy cả bản thân mình,mà linh thú của cậu đâu?

  – Đây nè ( chỉ xuống phía dưới )

  Phía dưới là một con chim nhỏ màu cam giống như một ngọn lửa nhỏ, nói đúng hơn đó là một con phụng hoàng tí hon, bé tí àk, nó đang cố gắng để vương cánh bay nhưng ko đc, nó cũng giống như chủ nhân của nó cũng bị thương y trang nên ko bay đc

  – Cự Giải, xuống phòng ăn với tôi (ko đợi trả lời Sư Tử tự động kéo bạn Cua đang bị băng bó kia xuống phòng ăn)

  * Sư Tử và Cự Giải là cặp bạn thân trái tính nhau và cũng thuộc dạng thân nhất nhì trong nhóm chỉ sau hai chị em nhà BÌNH là Thiên Bình và Bảo Bình *

  Cự Giải sở hữu sức mạnh có một ko hai ở The Beast Hunter đó là “PHỤNG HOÀNG LỬA” thông thường thì mọi người phải thả xí ngầu để chọn sức mạnh nhưng Cự Giải lại đc quản lý bí ẩn của Chung Cư còn đc biết là với cái tên Vincert,

  Vincert Cho thẳng cô một sức mà chưa ai từng có đó là Phụng Hoàng lửa

  Sức mạnh đó có chức năng tự về và cứu người, còn nếu muốn chiến đấu thì phải tự đốt cháy bản thân cho đến khi cơ thể đc lửa bao bọc cả người, lúc này chỉ có Cự Giải mới có thể ra chiêu đánh quái vật nhưng con quái vật đánh lại thì chỉ có mà bóc cháy rồi chết thôi chứ đừng mơ mà đánh

  trả

  Mạnh như vậy nên cái giá mà Cự Giải phải trả khi tự bóc cháy đó chính là thực tại bây giờ ,là băng bó khắp cơ thể (Phụng Hoàng nhỏ của Cự Giải vẫn còn nhỏ nên chưa biết nói) *

  Đi xuống phòng ăn thì thấy Xử Nữ đang ngồi đọc sách

  Xử Nữ thuộc dạng đẹp trai nhất nhì ở Chung Cư, Anh còn sở hữu một làng da trắng khiến các chị em phải ghen tị, nhưng những lúc ko làm nhiệm vụ Anh thường ăn mặc đơn giản bằng một chiếc áo hoodie và cái quần jean màu đen đơn giản, Xử Nữ rất ghét nắng, đơn giản vì Anh là “MA CÀ RỘNG”

  Xử Nữ là Ma Cà Rồng thuộc dạng ăn chay ko hút máu, Anh cũng thuộc dạng Ma Cà Rồng hiếm bởi vì ko có con Ma Cà Rồng nào có cánh giống Anh.

  – Cậu ăn gì, tôi lấy cho cậu (Sư Tử hỏi Cự Giải, đôi khi hai người bị hiểu lầm là hẹn hò đồng tính bởi vì Sư Tử chăm sóc cho Cự Giải rất chu đáo)

  End Chương 4

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Chap 84: Hoảng Loạn Sáng Sớm.
 • Những Nghành Nghề Không Thích Hợp Với 12 Chòm Sao
 • Con Số May Mắn Của 12 Cung Hoàng Đạo, Số May Mắn 12 Chòm Sao
 • “bùa Hộ Mệnh” Nào Mang Lại May Mắn Cho 12 Chòm Sao?
 • 12 Chòm Sao Nghĩ Ai Là May Mắn Của Đời Mình
 • Tương Truyền 12 Cung Hoàng Đạo Là Quái Vật Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • Tử Vi Ngày 30/8/2020 Của 12 Cung Hoàng Đạo: Trách Nhiệm Của Ma Kết
 • Công Việc Phù Hợp Với Ma Kết
 • Đặc Điểm Tính Cách, Sự Nghiệp Của Cung Ma Kết Năm 2022
 • Giải Mã: Nụ Cười Của 12 Cung Hoàng Đạo Ẩn Chứa Điều Gì?
 • Phân Tích Tính Cách Cung Nhân Mã Nữ
 • Biểu tượng của cung hoàng đạo Bạch Dương là hình chú dê đáng yêu nhưng tương truyền đây chính là quái vật hung dữ nửa người nửa dê. Chúng được coi là “Thần Chết Đội Lốt Người”, khi bước vào khu rừng âm u hẻo lánh, chẳng may bạn gặp phải con ác quỷ này, thì đời bạn coi như xong.

  Hiện thân của cung hoàng đạo Kim Ngưu chính là một chú trâu có đôi sừng mạnh mẽ không kém gì Bạch Dương. Theo Hy Lạp cổ đại, con vật CATOBLEPAS là một sát thủ giết người hàng loạt. Tuy chúng không có đôi chân cường lực như Bạch Dương nhưng chúng lại có thứ vũ khí lợi hại giết người không chớp mắt. Bởi độc tính phát ra từ hơi thở của chúng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội.

  Nếu như bạn chỉ nghe đến rồng 3 đầu trong những câu chuyện huyền thoại thì đấy chính là một dòng họ của quái vật Song Tử. Chúng có một ngoại hình dị hợm, kinh dị, với phần đầu là 3 hình dạng biến hóa khác nhau: 1 là sư tử, 2 là rồng, 3 là đầu dê và phần đuôi là hình rắn.

  Nhiều bạn thắc mắc, những con quái vật nào đang tiềm ẩn trong 12 cung hoàng đạo, liệu Cự Giải là con gì? Tương truyền, thuở xưa, khi các ngư dân ra biển đánh cá, họ bắt gặp một con vật khổng lồ có 2 cái càng sắt thép, chứa những chiếc răng cưa sắc nhọn, chúng có thể nghiền nát bất cứ thứ gì và đây là một sát thủ máu lạnh vô tình nhất.

  #5. BLADENBORO – SƯ TỬ

  Trong 12 cung hoàng đạo phiên bản quái vật, thì hiện thân của Sư Tử chính là một con báo đen khổng lồ. Chúng tồn tại ở những thập niên 50 của thế kỷ 20, thường hút máu các động vật, thậm chỉ là cả con người. Với sức mạnh vô song, chúng thống trị khắp nơi.

  #6. QUỶ ONOSKELIS – XỬ NỮ

  Theo truyền thuyết, trong hiện thân của 12 cung hoàng đạo thì Xử Nữ là con vật có ngoại hình giống loài người nhất. Chúng có nét đẹp quyến rũ của một thiếu nữ nhưng lại rất máu lạnh, chúng tàn sát biết bao nhiêu người, chủ yếu là nam nhi. Xử Nữ được mệnh danh là mẹ đẻ bạch cốt tinh.

  Nếu ai hỏi rằng 12 cung hoàng đạo là quái vật nào? Thiên Bình có hiện thân ra sao? Xin thưa rằng nó chính là ác ma Harpy. Thiên Bình có ngoại hình của một con quái vật thú đội lốt người: nửa trên là phụ nữ, bên dưới là con diều hâu. Với sức mạnh hủy diệt, chúng đã làm mưa làm gió trên bầu trời từ suốt những thập niên 40 trước công nguyên.

  Quái vật Thiên Yết là hiện thân của Aswang – một con thú gần giống ma cà rồng bởi chúng sở hữu một đôi răng nhọn chuyên đi hút máu, ăn cắp xác chết vào ban đêm và thường ngủ vào ban ngày.

  #9. TIKBALANG – NHÂN MÃ

  Ẩn hiện trong Nhân Mã là một con vật thống trị màn đêm Tikbalang. Chúng thường xuất hiện vào ban đêm với ngoại hình đầu ngựa, tay người, mắt rực như lửa. Chúng sẽ dụ con người bằng ánh sáng siêu nhiên, sau đó dùng đôi mắt thiêu cháy con vật.

  #10. SIGBIN – MA KẾT

  Để giải đáp thắc mắc 12 cung hoàng đạo là quái vật nào? Chúng ta hãy tưởng tượng rằng, xuất hiện trước mặt là một con chuột rừng to khổng lồ, với đôi tai cực kỳ dị hợm, có chứa những chiếc gai sắc bén, to khỏe dùng để giết chết con mồi. Thật rùng mình phải không nào?

  #11. THỦY QUÁI BẢO BÌNH

  Một con bạch tuộc khổng lồ với nhiều xúc tua to vật vã, chứa đựng những chiếc bình lớn dùng để úp những con mồi và cho nó giãy giụa đến chết trong đó. Đợi đến khi con vật chết đi do ngạt thở, chúng sẽ nuốt từ từ vào bụng. Đó chính là hiện thân của Bảo Bình.

  Song Ngư chính là hiện thân của các nàng tiên cá, có cái vây khổng lồ và một hàm răng sắc nhọn. Chúng thường biến hóa xinh đẹp, nằm trên các mỏm đá, giả vờ là người bị chết đuối, sau đó đợi con mồi lại gần, chúng sẽ lấy những chiếc xiên khổng lồ đâm chết con vật, Song Ngư sẽ ăn tươi nuốt sống, uống máu tanh của xác chết ấy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nếu Đầu Thai Thành Mèo, Kiếp Sau Của 12 Cung Hoàng Đạo Sẽ Là Loài Mèo Sang Chảnh Nào?
 • Hành Động ‘lạ’ Của 12 Chòm Sao Khi Gặp Mèo Con Đi Lạc
 • 12 Cung Hoàng Đạo Nữ Giống Mỹ Nhân Nào Trong Thời Cổ?
 • Đo Độ Giàu Sang, Khả Năng Kiếm Tiền Trời Phú Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Luận Tình Yêu Kim Ngưu Và 12 Cung Hoàng Đạo Khác P2
 • Khi 12 Cung Hoàng Đạo Trở Thành Quái Vật Kinh Hoàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tưởng Tượng 12 Cung Hoàng Đạo Là Ai Trong Plunderer (Kẻ Cướp Bóc)
 • Các Nhân Vật Chính Trong Series Phim Hoạt Hình Winx
 • Những Người Anh Hùng Trong Dòng Phim Nàng Tiên Phép Thuật Winx
 • Phong Cách Làm Đẹp Dành Cho 12 Cung Hoàng Đạo
 • 12 Cung Hoàng Đạo Sẽ Làm Nên Những Cặp Đôi Đẹp Nhất / Yêu
 • Với nhiều người, 12 chòm sao tượng tưng cho số mệnh, tử vi và là những thứ đi theo chúng ta trong suốt cuộc đời này. Thế nên trong hình tượng của mọi người, các chòm sao này luôn luôn ấn tượng, đẹp mắt và có phần nào đó dễ thương nữa. Tuy nhiên, nhà thiết kế Damon Hellandbrand lại có cách nghĩ khác người và biến tấu 12 cung hoàng đạo trở thành quỷ dữ.

  Nhà thiết kế người mỹ đã biến 12 chòm sao thành những cơn ác mộng thực sự.

  Dưới góc nhìn của anh, các biểu tượng của 12 chòm sao thành cơn ác mông kinh hoàng với là những sinh vật đáng sợ và gớm ghiếc.

  Không còn những chòm sao đỏng đảnh, yêu kiều hay dũng mạnh nữa, tất cả chúng giờ đều mang nét kinh dị pha chút rừng rợn.

  Được biết, Damon dựng các tác phẩm này bằng bút chì, sau đó hoàn thiện bằng công nghệ vẽ kỹ thuật số trên máy tính.

  Tuy nhiên, một số tác phẩm lại được thực hiện bằng chì vẽ hoặc màu nước, tùy theo cảm hứng của tác giả.

  Damon cho biết, anh lấy cảm hứng để vẽ nên bộ sưu tập cung hoàng đạo của mình dựa trên các tác phẩm của Ralph McQuarrie, Boris Vallejo và Frank Frazetta.

  Anh chia sẻ rằng mình đã luôn thích với những thứ như thần thoại, ảo mộng ngay khi còn học tiểu học, nhưng tới giờ mới có dịp thể hiện niềm đam mê đó.

  Damon đã tạo ra phiên bản quái thú dựa trên hình ảnh con người được lai tạp với loài vật đại diện các cung hoàng đạo.

  Khi thực hiện bộ tranh này, Damon không hề nghiên cứu quá nhiều về các biểu tượng của 12 cung hoàng đạo.

  Chình vì vậy, anh cũng nhận được rất nhiều phản hồi của người xem rồi từ đó thực hiện chỉnh sửa cho phù hợp.

  Chính vì sự cầu thị ấy, Damon đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen của người xem cũng như giới nghệ thuật cho các tác phẩm kỳ dị của anh.

  (Nguồn: B.P)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chọn Nước Hoa Kích Dục Theo Tính Cách Của 12 Cung Hoàng Đạo
 • Gặp Lại Biệt Đội Big Hero 6
 • Đám Cưới Theo Cung Hoàng Đạo: Chọn Màu Sắc Và Phong Cách Của Lễ Kỷ Niệm ” Cung Hoàng Đạo
 • Dự Đoán Tử Vi Tuần Mới Của 12 Cung Hoàng Đạo (25/5
 • Giải Mã Bí Ẩn 12 Cung Hoàng Đạo
 • Thông Tin Nhân Vật Chính

  --- Bài mới hơn ---

 • Đọc Sau Cơn Mưa… Trời Tối Mù (Thiên Bình X Xử Nữ)
 • Tình Yêu Của Xử Nữ: Nhút Nhát, Hay Ghen Nhưng Đáng Trân Trọng
 • Đọc Chap 12. Lần Này Đến Phiên Kim Ngưu Giận Dỗi
 • Truyện Học Viện Danh Giá
 • Top 5 Chòm Sao Nam Thiếu Tinh Tế, Dù Có Lỡ Chọc Giận Bạn Gái Cũng Không Biết Cách An Ủi
 • Natsu là nhân vật chính của bộ truyện Fairy Tail

  Tuổi : ko biết (chắc hơn 80 ai nghi ngờ gì đọc lại chap lễ thu hoạch hay ji` đó ^^!)

  Hội : Fairy Tail

  Magic : Sát Long Hệ Lửa

  giới tính : Nam

  nhóm máu : AB

  Bề Ngoài

  * Natsu có các tính năng nổi bật nhất là :

  + Mái tóc màu hồn

  + Chữ ký có vảy màu trắng

  + luôn đeo khắn quàng cổ mày trắng giống da rắn (bên trái cổ co 1 vết thẹo)

  + hầu hết từ đầu đến giờ Natsu chỉ mặc duy nhất 1 bộ đồ ..

  * Natsu có những tính cách :

  + quậy phá ,luôn làm mọi chuyện ầm ỉ lên

  + cách sống giản dị luôn coi người khác ngang hàng với mình trừ Ezra

  + rất tích cực trong việc đánh đấm

  + 1 người rất thích ăn đặc biệt là lửa

  Natsu được 1 con rồng tìm thấy trong 1 khu rừng, và nuôi Natsu như 1 người con, dạy chữ viết, cách nói chuyện, lẫn phép thuật để trở thành Dragon Slayer.vào ngày 7 tháng 7 năm 777 con Rồng bổng nhiên biến mất , từ đó Natsu gia nhập hội có tên là Fairy tail và tìm kiếm con rồng với cái tên Igneel.

  trong lúc đi dạo chơi với Lisanna, Natsu bắt gặp 1 quả trứng và tưởng quả trứng đó là trứng rồng rồi đem vê nhà ấp. nhưng ko may lức nở trong quả trứng ko phải là con rồng mà là con Mèo , và Natsu đặt tên cho con mèo là Happy.

  * Natsu sử dụng 1 phép thuật cổ xưa gọi là Dragon Slayer hệ Lửa được dạy bở 1 con rồng tên Igneel, nên có thể phun lửa ,ăn lửc ,lửa đốt ko chết ,

  lức ăn lửa vào có thể giúp phép thuật mạnh hơn, Năng lực của Natsu bộc lộc qua cảm súc . 1 khi Natsu phẩn nộ Lửa bao quanh thẩn thể Natsu thì lức đó Natsu được coi như là Bất bại (chưa từng thua đối thủ nào trong trạng thái đó

  Tuyệt Kỹ Sát Long

  + Ẩn thuật Sát Long “Biến Lửa” : Gu Ken Houou Ken (Màu Đỏ Huyền thoại của thanh kiếm …dịch ko đựơc hay ^^!)

  * Gray có những đặc tính nổi bậc là :

  + Luôn Luôn quên mặc đồ !

  + Luôn Đeo 1 cộng dây chuyền hình thánh Giá

  + rất ít hay mặc quần áo trừ quần xà lỏn

  + ….

  Tính Cách

  * Tính cách nổi bặt của Gray là :

  + Luôn Cãi nhau với Natsu

  + cũng giống như Natsu coi mọi người ngang hàng trừ Ezra và Hội trưởng

  + 1 cách sống khá là bình thường

  *Gray được sinh ra ở Miền Bắc, Cha me biệt giết bởi Deliora 1 phép thuật sống của Zép

  sau đó Ur 1 pháp sư giả kim đã nhận Gray là học sinh thứ 2 của cô sau Leon. Gray chấp nhận đào tạo để tra thù cho cha mẹ bị giết bỏ Deliora. Gray được đào tạo bởi Ur và quen thói cởi quần áo giửa công chúng. 1 vài tháng sau Gray nghe tin Deliora xuất hiện và đã đi thách thức nó .dẫn đến việc hy sinh cô Ur vì sử dụng thuật cấm trong Băng thuật để phong ấn Deliora. sao đó Gray và Leon chia tay .Gray đã gia nhập Fairy tail trước Natsu

  * Gray là 1 Phép sư Giả kim đạt tới trình độ thượng thừa ,Gray Sử dụng phép thuật băng tĩnh có nghĩa là anh có thể thay đổi hình dạng của băng hay các loại vũ khí. gray có thể đóng băng cả nước sôi ở nhiệt độ cáo của Juvia.

  + Băng Thực hiện : Đông Đá

  + Băng thực hiện : Lá chắn

  + Băng thực hiện : Đại Bác

  + Băng thực hiện : Tầng

  + Băng thực hiện : Giam

  + Băng thực hiệp : Băng Giáp

  + Vũ Khúc Kiếm

  + Giáp Lửa Hoàng Đế

  + Giáp Báo [ tăng tốc độ di chuyển ]

  + ….

  P/s cái này là mình dày công cực khổ viết đó ai độc thấy hay thank dùm …mệt wa’

  --- Bài cũ hơn ---

 • Rung Rinh Trái Tim Với Top Nữ Pháp Sư Đẹp Nhất Fairy Tail
 • Cung Xử Nữ Sinh Ngày 3/9
 • Xử Nữ Sinh Ngày 3 Tháng 9
 • Xử Nữ Sinh Ngày 4 Tháng 9
 • Tử Vi Hàng Ngày 12 Cung Hoàng Đạo Thứ 4 Ngày 2/9/2020: Xử Nữ Được Quý Nhân Phù Trợ, Nhân Mã Chớ Lo Chuyện Bao Đồng
 • 10 Quái Vật Huyền Bí “nửa Người Nửa Thú” Trong Thần Thoại Hy Lạp

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Mặt 4 Cung Hoàng Đạo Hay Quên Trước Quên Sau
 • Gợi Ý Trang Sức Đá Quý Phù Hợp Cho Cung Nhân Mã
 • Nếu Em Yêu Một Nhân Mã
 • Điểm Danh 3 Chòm Sao Nam Nổi Tiếng Đa Tình
 • Dàn Rapper Rap Việt Và King Of Rap Hé Lộ Các Chòm Sao Có Tố Chất Trở Thành Rapstar
 • Từ xưa đến nay, con người vẫn luôn có niềm yêu thích và đam mê khám phá những câu chuyện kể về nhân vật nửa người nửa thú trong thần thoại Hy Lạp cổ đại.

  1. Nhân mã

  Nhân mã là sinh vật có sức mạnh nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp, nửa thân trên là người nửa thân dưới là ngựa. Một giả thuyết thú vị về nguồn gốc của Nhân mã là chúng được tạo ra khi người dân của nền văn hóa Minoan, những người không quen thuộc với ngựa, lần đầu tiên gặp các bộ lạc của những tay đua ngựa và ấn tượng với kỹ năng của họ. Người Minoan sau đó sáng tạo ra những câu chuyện về ngựa.

  Bất kể nguồn gốc của Nhân mã đến từ đâu nhưng truyền thuyết về chúng tồn tại cả trong đế chế La Mã cổ đại. Đã có rất nhiều nghiên cứu khoa học tranh luận về vấn đề liệu sinh vật huyền bí này có thực sự tồn tại hay không. Tuy nhiên Nhân mã vẫn xuất hiện khá phổ biến trong các câu truyện, thậm chí xuất hiện trong các cuốn sách và phim Harry Potter.

  2. Echidna

  Echidna trong thần thoại Hy Lạp mang hình hài là một nửa phụ nữ, một nửa rắn. Sinh vật này được biết đến là vợ của quái vật đáng sợ nhất Hy Lạp Typhon. Cùng với Typhon, nữ rắn Echidna sinh ra rất nhiều quái vật trong thần thoại như Chimera, Cerberus, Sphi.

  3. Harpy

  Trong những câu truyện của người Hy Lạp và La Mã cổ đại, Harpy là một con chim với cái đầu của một người phụ nữ. Cô là con gái của Thần Biển Thaumas và Electra – Công chúa xứ Argos. Trong truyền thuyết, Harpy được coi là nguồn gốc của những cơn gió hủy diệt.

  4. Gia tộc Gorgon

  Gia tộc Gorgon có 3 chị em đầu rắn là Stheno, Euryale và Medusa. Truyền thuyết kể rằng, bất kể ai nhìn vào mắt của Gorgon đều bị hóa đá. Các nhân vật tương tự xuất hiện trong những thế kỷ đầu tiên của truyện kể Hy Lạp, trong đó những sinh vật giống Gorgon cũng có vảy và móng vuốt nhưng không có mái tóc rắn.

  5. Mandrake

  Đây là trường hợp hiếm hoi về một truyền thuyết không phải kể về một sinh vật mà là một cái cây. Cây Mandrake được tìm thấy ở vùng Địa Trung Hải. Chúng có bộ rễ giống hệt như mặt người. Tương truyền khi cây được đào lên, tiếng hét của nó có thể giết bất cứ ai nghe thấy. Những người hâm mộ Harry Potter chắc chắn sẽ nhớ đến sự xuất hiện của cây Mandrake.

  6. Mermaid

  Câu chuyện đầu tiên về sinh vật này xuất phát từ Assyria cổ đại khi nữ thần Atargatis biến mình thành một nàng tiên cá vì đã vô tình giết chết người yêu. Nàng tiên cá mang hình dáng thân trên của một người phụ nữ và thân dưới của một con cá. Kể từ đó, nàng tiên cá đã xuất hiện trong những câu chuyện dành mọi lứa tuổi, và sự tồn tại của nàng tiên cá không hẳn chỉ trong truyền thuyết.

  Christopher Columbus khẳng định ông đã nhìn thấy những nàng tiên cá trong cuộc hành trình khám phá thế giới mới của mình. Các nàng tiên cá đã trở thành một nhân vật gây tiếng vang khi hãng phim Walt Disney sản xuất bộ phim hoạt hình The Little Mermaid vào năm 1989, dựa trên câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá của Hans Christian Anderson năm 1837.

  7. Minotaur

  Minotaur là quái vật nửa người nửa bò. Truyền thuyết kể rằng, Minotaur là con của Pasiphae (vợ vua Minos) và bò đực Cretan Bull. Câu chuyện nổi tiếng nhất có sự xuất hiện của Minotaur trong thần thoại Hy Lạp là về hành trình anh hùng Theseus tìm cách giải cứu Ariadne khỏi mê cung ở thế giới ngầm. Người ta tin rằng, nhân vật Quái thú trong câu chuyện cổ tích nổi tiếng Người đẹp và Quái vật (Beauty and the Beast) dựa trên hình tượng của Minotaur.

  8. Satyr

  Một nhân vật khác khá nổi tiếng trong những câu truyện thần thoại Hy Lạp là Satyr hay còn gọi là Người dê vì phần trên mang thân hình của một người đàn ông, phần dưới mang thần hình của loài dê. Tuy nhiên, Satyr lại không giống như các sinh vật huyền thoại khác vì sinh vật này rất hiền lành và luôn đem lại niềm vui.

  9. Siren

  Trong truyện Hy Lạp cổ đại, Siren – nàng tiên với giọng hát huyền bí – là sinh vật với đầu và thân trên của một người phụ nữ còn chân và đuôi là của một con chim.

  Siren là sinh vật gây nguy hiểm cho các thủy thủ, dùng tiếng hát lôi kéo họ đến hòn đảo của mình. Khi Odysseus trở về từ Troy trong sử thi nổi tiếng của Homer The Odyssey, anh ta phải buộc mình vào cột buồm của con tàu để không bị sa bẫy của Siren.

  Truyền thuyết tồn tại trong một thời gian dài. Vài thế kỷ sau, nhà sử học La mã Pliny the Elder đưa ra bằng chứng chứng minh Siren là những sinh vật hư cấu, tưởng tượng hơn là những sinh vật thực tế.

  10. Nhân sư

  Nhân sư là sinh vật được miêu tả mang hình hài tổng hợp: Đầu của một con người, cơ thể của một con sư tử, cánh giống một con đại bàng và đuôi của một con rắn. Nhân sư khá phổ biến trong nền văn hóa Ai Cập cổ đại và cho đến ngày nay, chúng ta vẫn bắt gặp những pho tượng Nhân sư tại Giza. Trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại cũng có sự xuất hiện của Nhân sư. Chúng thường đưa ra những câu hỏi thách thức con người, bất kì ai không trả lời được sẽ bị nuốt chửng. Trong những câu chuyện Hy Lạp, Nhân sư có đầu của một người phụ nữ còn trong truyện Ai Cập, Nhân sư là một người đàn ông.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô Chương 2935: Tranh Đoạt Linh Thủy
 • Thấu Thị Tà Y Hỗn Hoa Đô Chương 2934: Thế Công Kinh Người
 • Hot Girl Quỳnh Anh Shyn Lộ Ảnh Nóng Và Gợi Cảm
 • Quỳnh Anh Shyn Là Ai? Tiểu Sử, Sự Nghiệp Và Đời Tư Hot Girl
 • Quỳnh Anh Shyn: Từ Hot Girl Thế Hệ Mới Đến Fashionista Chất Lừ, Cá Tính
 • Danh Sách Các Nhân Vật

  --- Bài mới hơn ---

 • Nguồn Gốc Của Phim Hoạt Hình Phineas And Ferb…bạn Đã Biết Chưa ?
 • Mật Ngữ 12 Chòm Sao Tại Hà Nội
 • Tháng 12 Đẫm Máu : Chap 7. Giữa Khu Rừng Hoang Vu
 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Nước Mắt Của Qủy
 • Kim Nguu 12 Chom Sao Tam Drop Unpredictable Fate Chap 22 Waken
 • Các nhân vật chính

  Nhân vật chủ đạo

  Hình đại diện

  Tên nhân vật

  Giới thiệu

  Phineas Flynn

  (Nhân vật chính diện)

  Phineas là nhân vật trung tâm của loạt phim. Cậu bé sáng tạo này luôn muốn làm mùa hè trở nên tuyệt. Mỗi ngày một ý tưởng, cậu đã làm cuộc sống trở nên sôi nổi và hào hứng.

  Ferb Fletcher

  (Nhân vật chính diện)

  Đến từ Anh Quốc, Ferb là anh em kề của Phineas, cậu rất ít nói nhưng là một kĩ sư máy tuyệt vời. Cùng với Phineas, cậu đã làm cả một chuyến phiêu lưu mùa hè đầy thú vị.

  Candace Flynn

  (Nhân vật phản diện)

  Là bà chị khó tính của Phineas và Ferb, vai trò của Candace trong loạt phim hầu hết là vai phản diện chủ đạo – lật tẩy Phineas và Ferb. Candace là một cô bé thiếu niên kì quặc vì dành thời gian quá nhiều cho mục tiêu lật tẩy, làm mất đi nhiều thời gian vốn có của một thiếu niên bình thường. Nhưng thực sự cô rất tự hào vì có hai đứa em và luôn thầm ca ngợi chúng. Candace yêu điên cuồng một chàng trai cùng trường tên là Jeremy và thường xuyên làm những hành động kì quặc để gây chú ý.

  Thú mỏ vịt Perry

  (Nhân vật chính diện)

  Cậu là thú nuôi của 3 chị em, dưới lốt của một con vật “mất trí đần độn” là một điệp viên bí mật. Hằng ngày cậu đập tan và phá vỡ âm mưu của kẻ thù – tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz xấu xa

  Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz

  (Nhân vật phản diện)

  Tiến sĩ điên rồ này là người luôn có ước mơ thống trị vùng đất Ba Bang, tạo ra nhiều phát minh điên rồ và nhiều kế hoạch vô cùng xấu xa nhưng hầu hết đều bị kẻ thù thú mỏ vịt Perry phá vỡ, ông là 1 trong 2 nhân vật có vai trò phản diện chính trong loạt phim.

  Nhân vật chính khác

  Hình đại diện

  Tên nhân vật

  Giới thiệu

  Isabella Garcia-Shapiro

  (Do Alyson Stoner lồng tiếng): Là cô bạn chuyên giúp Phineas và Ferb cùng nhóm bạn của mình. Cô là trưởng đội Fireside Girls, nhóm số 46231 (Tuy nhiên, trong tập phim “Isabella and the Temple of Sap”, Isabella đã nói thành nhóm 46321). Câu thường nói của cô là :”Hi Phineas! What cha’ doin’?”, và cô không thích một ai khác nói câu này. Cô là người tham gia nhiều nhất vào các sáng chế của Phineas và Ferb. Isabella còn rất thích Phineas. Nhưng cô chưa bao giờ tỏ lòng với cậu, cô và nhóm Fireside Girls 46231 luôn giúp cho sáng kiến của Phineas và Ferb.

  Linda Flynn-Fletcher

  Nhân vật do Caroline Rheal lồng tiếng. Linda là mẹ đẻ của hai chị em Candace và Phineas, mẹ kế của Ferb. Bà từng là “ca sĩ nổi một lần duy nhất”(1 hit wonder) hồi thập niên 80s với ca khúc “I’m Lindana And I Wanna Have Fun”(Tôi là Lindana và tôi thích vui vẻ), thích đánh bài.

  Thiếu tá Monogram

  Ông là người cung cấp thông tin về các kế hoạch của Doofenshmirtz. Một thông tin đáng chú ý là ông ta bị hói và hay đội 1 bộ tóc giả màu trắng. Ông hay mặc bộ quân phục màu xanh, tuy nhiên có một tập phim ông đã mặc lễ phục màu đen. Ngoài ra lông mày của ông mọc gần nhau đến nỗi trong một tập phim, Tiến sĩ xấu xa Heinz Doofenshmirtz gọi ông là “Thiếu tá Một mày”.

  Nhân vật cấp hai

  Các nhân vật sau đây thường xuất hiện trong rất nhiều tập phim (sự xuất hiện trong tập phim của họ cũng có thể thấy qua lời nói và không cần thấy mặt)

  Hình đại diện

  Tên nhân vật

  Giới thiệu

  Lawrence Fletcher

  Bố của Phineas Flynn, Ferb Fletcher và Candace Flynn, thường tạo cảm hứng và đôi lúc cũng giám sát các công trình xây dựng của Phineas và Ferb.

  Fireside Girls, Troop 46231

  Một nhóm các cô bé do Isabella làm chỉ huy, Họ thường giúp Phineas và Ferb (Chính xác là 52 lần). Tên của họ(Từ trái qua phải): Katie, Adyson, Holly, Gretchen, Ginger, và Milly.

  Baljeet

  Cậu đến từ Ấn Độ, có màu da đen và tóc xoăn, luôn luôn bị Buford bắt nạt. Cậu là một con mọt sách,rất thích môn toán học.

  Buford Van Stomm

  Là kẻ chuyên bắt nạt (nhất là bắt nạt Baljeet), nhưng trước Ferb thì không bắt nạt được, có lần bị Phineas làm rơi kem trên đầu, tức giận vì xấu hổ vì thế mới có trận đấu ngón tay cái với Phineas, cậu có 1 con cá vàng mà cậu yêu thích Biff (nếu mất Biff thì cậu ấy khóc rất nhiều), cậu chuyên chơi đàn công-xéc-ta-na và kèn trumpet.

  Jeremy Johnson

  Bạn trai của Candace. Tuy chỉ xuất hiện trong một vai trò phụ, nhưng là người luôn thấu hiểu Candace, làm ở tiệm Mr. Slushy Burger và cũng là một ngôi sao nhạc nhẹ

  Stacy Hirano

  Cô có họ hàng ở Nhật và là người bạn thân thiết nhất của Candace. Mỗi sáng, cô thường trò chuyện với Candace qua di động. Cô là người vô tư, luôn giúp đỡ bạn mình trong mọi việc. Trong một tập phim, cô thay mặt Candace, lúc đó đang ốm, đi lật tẩy Phineas và Ferb nhưng luôn bị cuốn hút vào phát minh của 2 anh em và quên việc bạn dặn.

  Carl

  Thực tập viên, trợ lý của thiếu tá Monogram. Cậu có mái tóc đỏ và mặt tàn nhang, mặc một bộ đồ trong phòng thí nghiệm. Carl khá là vụng về và thường giúp đỡ thiếu tá Monogram trong việc giao nhiệm vụ cho Perry.Cũng giống như thiếu tá Monogram, anh ta được Tiến sĩ Heinz Doofenshmirtz đặt biệt danh là Dr. Coconut (Tiến sĩ Quả dừa).

  Nhân vật định kỳ

  Nhân vật phụ

  Derek Dukenson (Gọi tắt là D.D)”S’Winter”

  Một người bạn của Jeremy. Sở hữu mái tóc vàng và khuôn mặt giống con gái khi đeo kính nên Candance đã lầm tưởng D.D là con gái và ghen với cậu ta. D.D chỉ xuất hiện một lần duy nhất trong tập S’Winter

  Người lồng tiếng: Không rõ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đọc Truyện (12 Chòm Sao) Sát Thủ Lạnh Lùng
 • 12 Chom Sao Mong Thanh Xuan Chap 3 Truoc Khai Giang
 • Love And War Chap 1
 • 12 Chom Sao Love You Drop Chap 3
 • 12 Chom Sao Su Ngu Hinh Nhu To Thich Cau Roi Do Gtnv
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100