Miễn phí 5 mẫu luận văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh

1. Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về hoạt động quản trị nguồn nhân lực


Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về hoạt động quản trị nguồn nhân lực

Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp góp phần hoàn thiện các hoạt động quản trị nguồn nhân lực của khách sạn Imperial Boat

Nội dung chính

 • Kinh tế mở cửa đã tạo

  cơ hội lớn

  cho “ngành công nghiệp không khói”, đặc biệt là lĩnh vực

  kinh doanh khách sạn

  .

 • Trong giai đoạn phát triển này, bên cạnh sự thuận lợi, các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vẫn

  còn gặp nhiều vấn đề khó khăn

 • Khách sạn Imperial Boat là một khách sạn mới tại Hải Phòng. Để cạnh tranh với hàng loạt khách sạn lớn đã có trước đây, quản lý vô cùng

  chú trọng

  vào vấn đề

  quản lý và sử dụng nhân lực

  .

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY 

2. Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự


Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự

Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á

Nội dung chính

 • Do đặc thù sản phẩm, chủ yếu là sản phẩm dịch vụ, nên lao động của ngành này cũng có

  tính chất, nội dung

  của công việc

  khác biệt so với các ngành khác

 • Biện pháp hữu hiệu để có thể đứng vững trong thị trường của ngành kinh doanh khách sạn là phải

  quản lý một cách có khoa học và hiệu quả

  nhất nguồn nhân lực của mình.

 • Qua thời gian thực tập tại khách sạn Đông Á tác giả đã chọn đề tài này cho bài luận văn quản trị khách sạn do khách sạn Đông Á là nơi có một đội ngũ đông đảo – một nơi mà công việc quản trị nhân sự rất quan trọng và cần thiết.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY 

3.  Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực


Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực

Tên đề tài: Hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực tại khách sạn Dream Hotel – Vĩnh Phúc

Nội dung chính

 • Với đề tài này mục tiêu nghiên cứu của tác giả là đề xuất phương hướng, giải pháp giúp thúc đẩy, hoàn thiện công tác đào tạo nhân lực ở khách sạn Dream Hotel tại tỉnh Vĩnh Phúc. 

 • Để đạt được mục tiêu trên tác giả đã đặt ra 3 nhiệm vụ cụ thể cần triển khai:

  • Nhiệm vụ 1

   : Hệ thống hóa lý luận về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong kinh doanh khách sạn.

  • Nhiệm vụ 2

   : Nghiên cứu thực trạng chương trình đào tạo nhân lực của khách sạn Dream Hotel, những vấn đề cấp bách mà khách sạn gặp phải trong 2 năm gần đây.

  • Nhiệm vụ 3

   : Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và bồi dưỡng nhân lực.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

4. Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về hoàn thiện cơ cấu tổ chức


Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về hoàn thiện cơ cấu tổ chức

Tên đề tài: Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức đối ứng với tính không ổn định về lao động của khách sạn Hồng Ngọc

Nội dung chính

 • Tác giả hy vọng qua việc nghiên cứu đề tài này sẽ đóng góp những ý kiến giúp khách sạn Hồng Ngọc

  tìm ra

  được những

  giải pháp về xây dựng cơ cấu tổ chức phù hợp

  .

 • Các phương pháp được tác giả sử dụng trong bài luận văn là:

  • Phương pháp luận

   : Sử dụng lịch sử và các phương pháp duy vật biện chứng làm nền tảng.

  • Phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm

   : Sử dụng các dữ kiện thông tin thứ cấp thực hiện phán đoán suy luận.

  • Nghiên cứu các tình huống

   : Quan sát, tìm hiểu thực tế, kiến tập hoặc thực tập tại các doanh nghiệp.

  • Phương pháp xử lý thông tin

   : Sử dụng phương pháp định tính, định lượng để tìm ra các mối quan hệ ràng buộc, tương quan giữa các biến số.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

5. Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về văn hóa doanh nghiệp


Luận văn tốt nghiệp ngành quản trị khách sạn về văn hóa doanh nghiệp

Tên đề tài: Nghiên cứu các yếu tố văn hóa doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên làm việc tại Khách sạn Festival Huế

Nội dung chính

 • Văn hóa doanh nghiệp có tầm

  ảnh hưởng vô cùng quan trọng

  đối với sự cam kết, gắn bó của nhân viên.

 • Tác giả đã lựa chọn nghiên cứu đề tài này nhằm tạo ra môi trường làm việc

  giúp người lao động cảm thấy tự hào, an tâm và muốn gắn bó lâu dài

  với công ty.

 • Đối tượng nghiên cứu

  : các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại Khách sạn.

 • Đối tượng điều tra

  : Toàn bộ nhân viên đang làm  tại khách sạn. 

 • Thời gian nghiên cứu

  : tiến hành trong thời gian thực tập tại Khách sạn Festival Huế (15 Lý Thường Kiệt – Thành phố Huế) từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2014.

Link tải miễn phí: TẠI ĐÂY

6.  Cấu trúc bài luận văn ngành quản trị khách sạn tốt nghiệp chuẩn nhất


Cấu trúc bài luận văn ngành quản trị khách sạn tốt nghiệp chuẩn nhất

6.1. Phần mở đầu

Phần mở đầu trong bài luận văn sẽ đưa cho người đọc cái nhìn tổng quát nhất về bài luận văn ngành quản trị khách sạn của bạn. Để viết tốt, đủ ý phần này, bạn cần trả lời được các câu hỏi sau:

 • Tại sao chọn nghiên cứu đề tài?

 • Đề tài này hữu ích ở điểm nào?

 • Mục tiêu của đề tài là gì?

 • Giới hạn của đề tài ở đâu?

 • Trong bài luận văn sẽ sử dụng những phương pháp nghiên cứu nào?

6.2. Phần nội dung

 • Bước 1

  : Tổng quan tài liệu. Phần này sẽ viết về cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

  • Phần tổng quan tài liệu sẽ giúp sinh viên hiểu rõ

   được đề tài nghiên cứu của mình.

   Tránh trùng lặp

   với các công trình nghiên cứu trước mà không phát triển thêm, có sự làm mới. 

  • Đồng thời

   trình bày cơ sở lý thuyết, bản chất, phương pháp luận của vấn đề nghiên cứu.

 • Bước 2

  : Đối tượng nghiên cứu

  • Phần này bạn nên

   làm rõ đối tượng nghiên cứu của đề tài

   , bản chất thực tế của sự vật, sự việc hoặc hiện tượng đang nhắc tới trong đề tài.

  • Phân rõ đối tượng nghiên cứu

   về sự vật tức là chúng ta nghiên cứu cái gì? và khách thể nghiên cứu chỉ người tức là đang nghiên cứu ai?

 • Bước 3

  : Phần kết quả 

  • Trong phần này cần

   trình bày chi tiết các kết quả

   của nghiên cứu. Thể hiện rõ ràng qua bảng số liệu, mô tả, hình… sao cho kết quả chính của nghiên cứu được nổi bật.

6.3. Phần kết luận

 • Phần kết luận chính là phần

  tóm tắt lại

  một lần nữa

  quan điểm

  của bạn. Nhấn mạnh ý nghĩa của vấn đề đề tài nghiên cứu

 • Tổng kết kết quả

  đã thực hiện được.

 • Gợi mở

  về những

  nghiên cứu sắp tới

  nếu có.